Regels voor hondenbezitters

Er komen bij de gemeente vaak meldingen binnen inzake overlast van hondenpoep en hoe het beleid is van de gemeente. Daarom is er een document opgesteld om de regels voor hondenbezitters nog eens te verduidelijken. Er is tevens op de website van de gemeente Eemsdelta een webpagina aangemaakt.

Regels voor hondenbezitters
verkorte versie

Een schone en veilige leefomgeving is belangrijk voor al onze inwoners. Daarom zijn er voor hondenbezitters regels voor het aanlijnen en uitlaten van honden en het opruimen van hondenpoep.

  • Binnen de bebouwde kom moet de hond op de straat en op de stoep altijd zijn aangelijnd. Buiten de bebouwde kom mag de hond los lopen.
  • Honden mogen niet op openbare speelplaatsen, in zandbakken en op speelweiden komen. Ook niet als de hond is aangelijnd.
  • Het is in de hele gemeente verplicht om direct de poep van je hond op te ruimen. Dat geldt voor poep op de straat, in de goot, op de stoep en in het openbaar groen.
  • De hond moet altijd een halsband of ander identificatiemerk (bijvoorbeeld een vestje) dragen zodat de eigenaar de hond kan herkennen.

Lees meer via Eemsdelta.nl/honden.

Met vriendelijke groet,
Laura Sciacca (regisseur openbare ruimte)
Jantje van der Sluis (medewerker gebiedsregie)
Gemeente Eemsdelta

*Er kan gecontroleerd worden of de regels worden nageleefd. Bij overtreding kun je een boete krijgen. In Eemsdelta betaal je geen hondenbelasting.

Dorpsagenda