CvdK René Paas en B&W Eemsdelta op bezoek in Spijk

Vanmorgen had st. Dorpsbelangen Spijk het genoegen om in het nieuwe MFC de Commissaris van de Koning, René Paas, de burgemeester Ben Visser, de wethouders en een aantal ambtenaren van informatie te mogen voorzien m.b.t. de totstandkoming van de dorpsvisie “Kiek op Spiek” en de uitvoering daarvan anno 2023. Er werd teruggegaan naar 2019 ten tijde van de ontwikkeling van de dorpsvisie. Het Spiekster zwilkje en de gesprekken tijdens de Soep en Stoetje sessies kwamen ruim aan bod. Natuurlijk hebben we gebruik gemaakt van promotiemateriaal dat destijds is gebruikt. Met dank aan Edwin Broekman, onze gebiedsregisseur.

Nagenoeg alle punten uit de dorpsvisie zijn onder de aandacht gebracht van het Provinciaal- en gemeentelijk bestuur De wandelpaden,de vogelkijkwand, het openbaar vervoer en de ondernemers kregen hun verdiende podium. Extra aandacht werd gevraagd voor de woningplannen op de locaties Borgstee en Fiepko Coolman en het verdwijnen van de huurwoningen aan de Kamp. Natuurlijk hebben we ook onze wensen voor een nieuwe zorglocatie en de daarbij behorende financiële consequenties onder de aandacht van de raad gebracht. Uit de vragen die gesteld werden door Paas en wethouders hebben we echt het idee gehad dat er werd geluisterd en onze problematiek serieus wordt genomen. Als slotakkoord mochten de vier tunnelbakken onder de N33 uiteraard niet ontbreken en werd er een klemmend beroep op de politiek gedaan om na ruim 8 jaar eens echt wat te gaan doen aan herstel en onderhoud.

In een korte nazit zijn we door een aantal wethouders al uitgenodigd om op korte termijn een aantal plannen serieus met hen door te nemen voor een verder vervolg en nadere uitwerking. Aan alle deelnemende partijen van deze ochtend werd aangegeven dat de CdK, de burgemeester en de wethouders doordrongen zijn van de bevlogenheid en de doorzetting van de deelnemers. Toezeggingen zijn er niet gedaan, maar uit de interesse van de politiek, zijn wij er als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk van overtuigd dat er voor Spijk nog meer in het vat zit.

Aanwezige bestuursleden: Jannie Pijper, Nina Mertens en Nanco Nanninga

In dezelfde bijeenkomst hebben Jan den Boer en Klaas Kooistra een toelichting gegeven op de verbouwing van het MFC. Daarna hebben we een rondleiding verzorgd. Iedereen was vol lof over de inrichting van het MFC en over de organisatie van de vergadering. Met name de Kwelderzaal (de vroegere kerk) vinden ze erg mooi. Ook waren ze blij verrast door de vele vrijwilligersuren die er in gestoken zijn.

Nanco Nanninga/Jan den Boer

Dorpsagenda