Denk mee over toekomstig afvalbeleid

Denk mee over toekomstig afvalbeleid in de gemeente Delfzijl

De overheid heeft in het programma van ‘Afval naar grondstof’ doelstellingen voor gemeenten vastgelegd op het gebied van afvalinzameling. Een van de doelstellingen is dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden is. In 2017 was het scheidingspercentage in de gemeente Delfzijl 64%. Dit betekent dat de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner teruggebracht moet worden. Hiervoor is meer inzicht van inwoners nodig over de huidige afvalinzameling.

Betere afvalinzameling en beter scheiden
Om de doelstelling van 75% te kunnen behalen, heeft de gemeente meer inzicht nodig over de huidige afvalinzameling. Wethouder IJzebrand Rijzebol: ‘Van onze inwoners horen we graag in hoeverre zij al bezig zijn met afval scheiden. Misschien dat zij hierdoor ideeën hebben gekregen over hoe die verbeterd kan worden. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe tevreden inwoners zijn over de huidige manier van afval scheiden. Wat doen we nu al goed en wat kan beter. Via een enquête hopen we hier meer inzicht in te krijgen.’ De resultaten van het onderzoek worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe Afvalbeleidsplan. Begin 2019 neemt de raad een besluit over het plan.

Laat uw mening horen!
Inwoners kunnen vanaf 12 tot en met 30 november 2018 hun mening en ideeën over afvalinzameling aangeven in de enquête ‘Publieke peiling Afvalbeleid gemeente Delfzijl’. De online enquête is te vinden op www.delfzijl.nl/afval. De papieren vragenlijst is op diverse plekken in de gemeente op te halen, zoals bij dorps- en buurthuizen. Op www.delfzijl.nl/afval staat ook waar de papieren vragenlijst op te halen is (in Spijk is deze te verkrijgen bij supermarkt Coop Buist, de Bibliotheek/Steunstee en in het MFC (pro rege)). De uitkomsten van de enquête en ander nieuws zijn hier ook te vinden. Deelnemers aan de enquête maken kans op een lunch voor twee personen.

Gemeente Delfzijl

*foto ANP

Dorpsagenda