Omwonenden Spijksterriet verbaasd over reactie Pure Energie

Omwonenden Spijksterriet verbaasd over reactie Pure Energie na terugtreden Energie coöperatie, “Eemsdelta Energiek”

In eerste instantie werd het signaal van dhr. Schaap van Eemsdelta Energiek, positief door de omwonenden ontvangen. “De coöperatie lijkt echt te hebben geluisterd en trekt de conclusies dat voor dit plan geen draagvlak is”, stellen de omwonenden. Met verbazing lazen we dan ook het artikel waarin Pure Energie zich als slachtoffer lijkt op te stellen door transparantie, participatie en meepraten te prediken, maar ondanks het ontbreken van draagvlak toch hun plan door te zetten.

Tijdens een laatste gesprek tussen omwonenden met Pure Energie en Coöperatie “Eemsdelta Energiek” bleek dat er vanuit het dorp geen draagvlak is voor een zonnepark op de beoogde locatie. De omwonenden hadden reeds een nota opgesteld tegen het plan, die direct door ca. 90 huishoudens is ondertekend. Op basis van het ontbreken van draagvlak is door de Energie Coöperatie “Eemsdelta Energiek” besloten zich terug te trekken. Zij hebben naar eigen zeggen, Pure Energie geadviseerd hetzelfde te doen.

Na het verschijnen van het artikel op RTV noord dd. 11 maart 2021 waarin Ruben Poppink stelt het slachtoffer te zijn van hun transparantie, krabben de omwonenden zich nogmaals achter de oren. “Het is wel duidelijk, meepraten mag, als het maar over het ingediende plan gaat”, stelt Robert Ytsma. “In onze ogen was het de bedoeling om vooraf draagvlak te onderzoeken voor het voorgenomen plan, en daarna pas te kijken hoe het plan gerealiseerd zou kunnen worden”. Reeds tijdens de eerste bijeenkomsten bleek al dat er geen draagvlak was voor het voorgenomen initiatief. De transparantie van Pure energie zagen wij juist als kans om hen voortijdig in staat te stellen om gedragen beslissingen te nemen. Maar nu blijkt gewoon keihard maar weer hoeveel belang de initiatiefnemers hechten aan de omwonenden. De prioriteit ligt bij de bouw, exploitatie en het opstrijken van subsidies en niet bij de participatie en draagvlak. “Een schijninspraak van een partij die geen enkele binding heeft met onze mooie en waardevolle leefomgeving”, aldus Ab Reitsma.

Nu Eemsdelta Energiek naar ons heeft geluisterd en zich heeft teruggetrokken, is voor ons de vraag, wat maakt nu de belangen van Pure Energie zo groot, dat juist dit park op deze plek moet komen? Wij hebben in het gesprek met Pure Energie ook aangegeven best mee te willen denken in alternatieve plannen, maar we willen geen zonnepark op deze plek. Het ingediende plan kan niet meer worden gewijzigd, dus dit zal eerst uit de procedure moeten worden gehaald, zo stellen de omwonenden. Zij voelen zich gesteund door Dorpsbelangen Spijk en Lokaal Belang van de gemeente Eemsdelta.

Dorpsbelangen geeft aan dat “Sinds kort NLTO ook op de trom roert, daar waar het spaarzame landbouwgronden betreft die gebruikt worden voor dit soort zonneparken. Zij zijn er inmiddels ook op tegen”. Verder is Dorpsbelangen Spijk, als vertegenwoordiger van heel veel Spijksters blij met de stap die Willem Schaap van Eemsdelta Energiek heeft genomen om zich terug te trekken uit dit project. “Daaraan zou Pure Energie een voorbeeld moeten nemen”, aldus Nanco Nanninga van Dorpsbelangen Spijk.

Lokaal Belang betreurt de reactie van Pure Energie. “Wij vinden juist dat dit soort energieprojecten samen met de inwoners ontwikkeld moeten worden. Dat gaat wat ons betreft verder dan alleen informeren. Dat Pure Energie zich nu uitspreekt slachtoffer te voelen van hun eigen transparantie, vinden we dan ook een ontzettend slecht signaal naar de inwoners van Spijk. Wij zouden Pure Energie dan ook verzoeken om het voorbeeld van Eemsdelta Energiek te volgen. Ons advies is om samen met de inwoners van Spijk naar de tekentafel te gaan.”

Participatie en betrokkenheid vooraf is cruciaal in dit soort trajecten. Geen participatie om te overtuigen, maar oprecht in gesprek zijn over mogelijkheden en belangen waarbij de burger direct kan meepraten en meebeslissen in plaats van indirect zou kunnen “meeprofiteren” of achteraf te moeten worden overtuigd.
Wij gaan ervanuit dat de gemeente in deze procedure rekening houdt met ons als bewoners en ons beschermt tegen de overmacht van de grote bedrijven. “Daarom vinden wij het van groot belang om als bewoners op de hoogte te worden gehouden en om mee te kunnen praten”, stelt Robert Ytsma. “Nogmaals, niet achteraf, maar vooraf en oprecht, waarbij wij serieus worden genomen en niet omver worden geblazen met een ogenschijnlijk bedrijfskundig/politiek correct verhaal”.

Omwonenden Spijksterriet

Dorpsagenda