Hoge grondprijs uitbreiding Coop Spijk

De gemeenteraadsfractie van Lijst Stulp vindt dat de gemeente Delfzijl een exorbitant hoge grondprijs vraagt aan de eigenaar van Coop Spijk die zijn supermarkt wil uitbreiden.

De partij vraagt het college van B en W om uitleg. De eigenaar heeft zijn oog laten vallen op een belendend terrein, een voormalige speeltuin, dat in eigendom is van de gemeente. Hij heeft contact met de gemeente gezocht om de mogelijkheden voor aankoop van het terrein te verkennen. Deze contacten bestrijken inmiddels al een periode van ongeveer 8 jaar. De gemeente vraagt 200 euro per vierkante meter. Het gaat om een terrein van ongeveer 1000 vierkante meter. De kosten voor het bouwrijp maken van deze gronden komen daarnaast ook nog voor rekening van de koper.

De betreffende ambtenaar zegt dat deze prijs gehanteerd moet worden omdat de raad deze grondprijs zou hebben vastgesteld. Volgens Lijst Stulp wordt dezelfde prijs gehanteerd voor centra van middelgrote steden als Apeldoorn, Zwolle en Leeuwarden. ‘Het betreffende terrein behoort nu tot het groenareaal van de gemeente en heeft waarschijnlijk geen boekwaarde meer,’ constateert Lijst Stulp. ‘Er zijn ook geen voorzieningen op het terrein aangebracht, die het hanteren van een dergelijk hoge grondprijs zouden kunnen billijken. Indien de eigenaar de supermarkt niet kan uitbreiden, bestaat het risico dat zijn winkel niet meer levensvatbaar is en uiteindelijk zijn deuren zou moeten sluiten. Deze supermarkt is niet alleen belangrijk voor Spijk maar ook een voorziening voor de omliggende dorpen.’’

Edward Stulp van de gelijknamige lijst. „Ik ben van mening dat dergelijke initiatieven van een ondernemer, die de status van centrumdorp alleen maar versterken, maximale ondersteuning verdienen van de gemeente, uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden.”

Bron: Eemsbode

Dorpsagenda