Onze wijkagent stelt zich voor

Beste bewoners van Spijk,

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Alwin Siegersma en sinds anderhalf jaar ben ik wijkagent voor Delfzijl-Noord en de Buitendorpen Noord. Ik ben dus ook uw wijkagent. Voorheen heb ik altijd in de stad Groningen gewerkt, onder andere als wijkagent voor Paddepoel en de Zernike Campus.

Door de Coronapandemie is het lastiger geworden om elkaar in het dorp te spreken. Initiatieven zoals de koffiekar zijn in de pauzestand gezet. Ik wil u daarom wijzen op de manieren waarop u wel met de politie en de wijkagent in contact kunt komen.

Allereerst zijn we te vinden op Instagram onder de naam wijkagent_delfzijl_noord. Via Instagram houden we u op de hoogte van wat er speelt in het werkgebied, maar kunt u ons ook vragen stellen.

Via www.politie.nl kunt u meldingen maken of een contactformulier voor de wijkagent invullen.

Het telefoonnummer 0900-8844 is voor de meldingen die niet direct spoed hebben.
U belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als u getuige bent van een misdrijf.

We hebben ook nog Meld Misdaad Anoniem. Meld Misdaad Anoniem (M) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal.
M is te bereiken op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000

Vriendelijke groet,

Alwin Siegersma

Dorpsagenda