Terugblik infobijeenkomst zonnepark

Terugblik informatiebijeenkomsten zonnepark Spijksterriet
Op donderdag 5 november 2020 organiseerden Pure Energie en Eemsdelta Energiek de eerste, digitale informatiebijeenkomst over het idee voor een zonnepark in Spijk. In totaal hebben zo’n 35 mensen deelgenomen, verdeeld over 3 sessies.

Algemene indruk van de gevoerde gesprekken is dat een deel van de gespreksdeelnemers tegen de komst van een zonnepark nabij hun dorp is. Enerzijds, omdat men het een aantasting vindt van het open landschap. Anderzijds, omdat men vindt dat het gebied door alle ontwikkelingen, zoals bij de Eemshaven, al zwaar belast wordt. Een aantal mensen is tegen zonnepanelen op land, dan wel het gebruik van landbouwgrond voor de aanleg van een zonnepark. Het andere deel van de deelnemers is nog neutraal of positief over de eventuele komst van een zonnepark.

Klik hier voor het verslag (pdf) en presentatie van de informatiebijeenkomst.

Vervolgstap
Pure Energie en Eemsdelta Energiek willen de komende tijd benutten om verder in gesprek te gaan met inwoners en organisaties in Spijk. Er zijn meerdere mensen in Spijk die hebben aangeven dat zij liever persoonlijk in contact zijn. Door de corona-maatregelen blijft het even zoeken, maar we proberen hier zo goed mogelijk oplossingen voor te vinden.

Mocht u ook interesse hebben in een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact met Maureen Bekke, via info@zonneparkspijksterriet.nl of telefoonnummer 06 – 57 12 09 03.

*Tekst: via de website www.zonneparkspijksterriet.nl

Dorpsagenda