Werkzaamheden aan Duikerbrug

De Duikerbrug in de Hoofdweg Noord, ter hoogte van de kruising met het Spijksterriet, heeft volgens de huidige normen onvoldoende draagkracht voor alle verkeer. De gemeente is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de Duikerbrug. Voor de brug geldt dat tot het moment van vervangen, er nog een maximale belasting van 20 ton en een maximale aslast van 5,3 ton is toegestaan. Voor het verkeer dat hierdoor niet over de brug mag, worden omleidingsroutes aangegeven. Vanaf 9 tot en met 20 november vinden er versterkingswerkzaamheden plaats aan de brug. Deze hebben nagenoeg geen gevolgen voor het verkeer dat gebruik maakt van de Hoofdweg Noord.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de werkzaamheden.

H. Prohl
Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda