Kijkje in Kindcentrum ‘t Maar Spijk

Kindcentrum ´t Maar in Spijk
De twee basisscholen in Spijk, Fiepko Coolman en De Borgstee, zijn sinds 1 augustus officieel gefuseerd tot Kindcentrum ‘t Maar. De school, de peuteropvang van Kids2b en bibliotheek Spijk zijn sinds 21 oktober 2020 gevestigd in het nieuwe kindcentrum in Spijk. In verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus kan er nu nog geen officiële opening plaatsvinden. Daarom nemen we u graag op deze pagina mee door het nieuwe gebouw.

Enorm blij met het nieuwe schoolgebouw
“Alle betrokkenen van de school zijn enorm blij met het nieuwe schoolgebouw”, zegt Martha van Dijk, directeur van Kindcentrum ’t Maar, de samenwerkingsschool in Spijk. “In de twee voorgaande schooljaren is er hard gewerkt om de fusie tussen OBS Fiepko Coolman en CBS de Borgstee te realiseren. Per 1 augustus zijn ze samengegaan als Kindcentrum ’t Maar en de verhuizing naar de nieuwe locatie maakt dit proces helemaal af! De nieuwe school ligt prachtig in het groen, op een deel van het sportpark in Spijk, centraal gelegen in het dorp. De gymzaal ligt aan de overkant van het pad. Er ligt een groot en mooi ingerichte parkeerplaats voor het gebouw. Als school kunnen we het onderwijs vorm gaan geven, zoals we dat in onze visie voor de komende jaren hebben uitgewerkt. Hiervoor vormen samenwerking, een passend onderwijsaanbod voor ieder kind, eigenaarschap van leerlingen en uiteindelijk het groepsdoorbrekend werken de uitgangpunten.”

Letterlijk verbinding met de buitenwereld
Martha van Dijk vervolgt: “Respect voor de eigenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders en het eigenaarschap van leerlingen vormen de basis in onze ‘micro-samenleving’ als school. De opzet van het gebouw is gebaseerd op deze kenmerken. Het is een fijne plek geworden om te leren, te spelen en te werken. De school staat daarbij ook letterlijk in verbinding met de buitenwereld. Alle ruimtes hebben een uitgang naar buiten, waardoor de overgang van binnen naar buiten eenvoudig te maken is. Om het hele gebouw is een veranda aangebracht waardoor leerlingen gedurende het hele jaar buiten les kunnen krijgen en aan opdrachten kunnen werken. Op dit moment wordt nog aan de buiteninrichting op het terrein gewerkt, maar ook het omliggende terrein wordt uitdagend en biedt volop mogelijkheden tot beweging en speelplezier.”

Partners in het gebouw enorme verrijking
“De samenwerking met de andere partners in het gebouw zien wij als een grote meerwaarde”, vervolgt Martha van Dijk. “Dat je een bibliotheek in de school hebt, waarmee je nauw samenwerkt is een enorme verrijking voor je onderwijs. Zowel kinderen als ouders worden betrokken in de organisatie van het uitlenen van boeken en dat zorgt er ook voor dat de verbinding met het dorp versterkt wordt. Als school maak je onderdeel uit van de dorpsgemeenschap en deze samenwerking creëert veel nieuwe mogelijkheden. Het feit dat ook de kinderopvang van Kids2b een plek heeft gekregen in de school biedt vele kansen. We willen er naar toe om een doorgaande lijn uit te zetten in de voorschoolse opvang zodat het aanbod en vormgeving van educatie en onderwijs voor kinderen van 2 jaar tot 12 jaar één geheel gaat vormen. We zitten vol plannen om er een fijn, uitdagend kindcentrum voor de regio Spijk van te maken, waar kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en thuis voelen.”

Uitnodigende locatie voor peuters
Ook Lenie van der Werf, directrice Kids2b, is blij met het nieuwe kindcentrum: “Deze prachtige lichte nieuwe locatie is uitnodigend voor onze peuters en de mooie buitenruimte past heel goed bij onze speerpunt buiten en bewegen.”

Een volledig nieuwe bibliotheek met vertrouwde gezichten
Bibliotheek Spijk is niet alleen verhuisd naar het nieuwe Kindcentrum ‘t Maar, het is ook opnieuw ingericht. “Het is een eigentijdse bibliotheek geworden waar iedereen welkom is om een leven lang te blijven ontmoeten, leren én ontdekken,” aldus Ilona Ebels, regiomanager Biblionet Groningen. Nieuw is de zelfservicebalie waarmee bezoekers zelf hun boeken kunnen lenen. Uiteraard staan de vertrouwde medewerkers ook altijd klaar om hierbij te helpen. Samen onder één dak met de basisschool en kinderopvang geeft een mooie boost aan de educatieve programma’s en projecten in het kindcentrum.

Schitterend complex op een mooie locatie
De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Wethouder Jan Menninga: “We hadden het allemaal zo mooi uitgedokterd. Rond deze tijd zouden we het nieuwe kindcentrum in Spijk openen. Ook hier gooit het bekende virus roet in het eten. Het is een schitterend complex geworden, op een mooie locatie. Ik ben blij dat we indertijd de deal met de v.v. Poolster hebben kunnen sluiten, waardoor het nieuwe kindcentrum op een deel van één van de voormalige voetbalvelden staat. Helaas hebben we de feestelijke opening tot nader orde moeten uitstellen. Daardoor was de overdracht aan de Onderwijsinstelling Noordkwartier een sobere handeling. Conform de geldende regels heb ik de sleutels aan de directeur van de school, Martha van Dijk overhandigd. Spijk, Bierum en omstreken van harte gefeliciteerd met het nieuwe kindcentrum! Leerlingen, leraren en verder iedereen heel veel plezier in het gebouw gewenst.”

Gemeente Delfzijl

foto’s Gemeente Delfzijl