Dorpsbelangen nieuws november 2020

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten in Spijk!
Na veel inspanning is het de sinterklaascommissie dan toch gelukt om een intocht te realiseren, voor de kinderen uit Spijk, die daadwerkelijk uitgevoerd mocht worden. Alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, bedankt!! Alle bedragen die binnengekomen zijn n.a.v. de sinterklaaszakjes hebben gezorgd voor een mooi totaalbedrag van zo’n €500,-. Hiernaast hebben wij ook vele positieve reacties mogen lezen! Hiervoor onze dank!

Dorpsvisie “Kiek op Spiek”
In alle drukte kan het natuurlijk zijn dat je de inhoud van onze dorpsvisie nog niet gelezen hebt. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de volgende link https://www.spijk.net/2020/07/dorpsvisie-spijk-online-beschikbaar/

Wonen
Hierbij een update vanuit de werkgroep “Wonen”
In november zou de werkgroep weer bij elkaar komen, maar i.v.m. Corona regelgeving lukt dat niet. Het bestuur heeft echter niet stilgezeten. Wij zijn erop gericht dat de dorpsvisie dit keer serieus genomen gaat worden. We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente om een optie te krijgen voor de grond van de lagere school. Niet om te kopen, maar om ervoor te zorgen dat er geen projectontwikkelaars met het terrein vandoor gaan. Wij, inwoners van Spijk, moeten invulling geven aan deze locatie is de mening van Dorpsbelangen Spijk. Tijdens de campagne van Lokaal Belang heeft Cor Bouma namens Dorpsbelangen gesproken in het Winkelhuis over de woonwensen van Spijk en wat de plannen zijn. Annalies Usmany was met name zeer geïnteresseerd. Nu Annalies en haar Lijst Lokaal Belang de grootste partij is geworden, denken wij hier nog heel veel aan te kunnen hebben, mocht Annalies Usmany wethouder “Wonen” gaan worden. De gemeente Delfzijl heeft al aangegeven, via gebiedsregisseur Jolanda Dijkhuis, dat ze achter de schermen druk bezig zijn om te kijken hoe het een en ander georganiseerd kan worden. Maar met de verkiezingen is natuurlijk alles in een lagere versnelling gekomen. Wij hebben inmiddels contact gelegd met Acantus. Binnenkort gaat er een kennismakingsgesprek plaatsvinden en zal natuurlijk de dorpsvisie ook aan hen overhandigd worden. Heb je vragen voor deze werkgroep? Dan kan je contact opnemen met Nanco of Cor. Mailen kan naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

“Recreëren in en om Spijk” en “Groen”
Binnenkort zal gestart worden met een 2e werkgroep. We zullen hiervoor de thema’s “Recreëren in en om Spijk” en “Groen” oppakken. Er zijn al diverse mensen/groepen op dit vlak actief. Zo heeft Groen Spijk een plan klaar staan om binnenkort uit te voeren en is vanuit het dorpsbudget Harry de Groot initiatiefnemer van het plaatsen van diverse nestkasten voor verschillende vogels. De mensen die zich destijds hebben opgegeven zullen wij natuurlijk benaderen, maar mocht je dit lezen en ook zin hebben om hieraan deel te nemen, dan zien we je mail graag tegemoet! Namens Dorpsbelangen zullen Hinnie of Monique deze werkgroep initiëren.

Spijkster vlaggen
De Spijkster vlaggen zijn weer te bestellen! Met een verbeterde kwaliteit!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Monique, Tuinbouwweg 2a. Tel. 0625454159.
Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Donateurs van Stichting Dorpsbelangen Spijk
Onze trouwe donateurs weten als geen ander dat de maand november de maand is van het incasseren/ ophalen van het donateursgeld. Enkele dagen geleden hebben wij al een stukje geplaatst over de werkwijze welke dit jaar gehanteerd zal worden ivm Corona. Naast de trouwe donateurs heeft Spijk de laatste jaren ook weer veel nieuwe inwoners mogen verwelkomen. Momenteel gaan wij op papier onze wijken weer langs om weer een goed beeld te krijgen van waar “nieuwe” inwoners zijn komen wonen. Daaropvolgend willen wij ons graag aan deze mensen voorstellen.

Overweeg je om donateur te worden maar ben je er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier. https://www.spijk.net/dorpsbelangen-spijk/

Mocht je een wijziging door willen geven? Dit kan per mail of via je wijkcontactpersoon.
Jannie Pijper: Buitengebied
Hinnie Hofman: Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel
Nina Mertens: Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Merodelaan
Monique Kats: Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Cor Bouma: Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord, Tjariet
Gea Reitsema: Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel
Nanco Nanninga: Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg, De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad

Gracht uitbaggeren
In november staat het uitbaggeren van de kerkgracht gepland… We houden moed!

Nieuwe inwoners:
Binnen het bestuur zijn wij bezig met het ontwikkelen van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners. Hierbij willen wij graag onze plaatselijke ondernemers en verenigingen betrekken. Binnenkort zullen deze groepen hierover benaderd worden. .

Lichtmasten (straatlantaarns) ’t Loug
Binnen de gemeente is men druk bezig om te kijken naar foto’s van mogelijke masten en armaturen waaruit gekozen kan worden. Zodra hier meer over bekend is, kunt u dit hier op deze site lezen.

Carillon / kerkverlichting
Nanco en Jan Doeke Pijper hebben zich de laatste tijd bezig gehouden met het Carillon en de buitenverlichting van de kerk.

Meldpunt Delfzijl
Heb je iets gezien in uw woon- en leefomgeving dat kapot is, zoals een stoeptegel of omgewaaide boom? Is de straatverlichting stuk of zie je iets anders dat niet in orde is, zoals zwerfafval? Ga dan naar de volgende link.
https://www.eemsdelta.nl/iets-melden

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Nanco Nanninga                    ad interim voorzitter
Monique Kats                      secretaris                               dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon                         penningmeester
Jannie Pijper                      bestuurslid (ledenadministratie)
Gea Reitsema                       bestuurslid (ledenadministratie / dorpsbudgetcommissie)
Cor Bouma                          bestuurslid (dorpsbudgetcommissie)
Hinnie Hofman                      bestuurslid (sinterklaascommissie)
Nina Mertens                       bestuurslid

Dorpsagenda