Een overzicht van de bezigheden van dorpsbelangen Spijk

Beste Spijksters,

Misschien is het goed om even een overzicht te geven waar st. Dorpsbelangen Spijk zich op dit moment mee bezig houdt. Dorpsbelangen Spijk heeft zich duidelijk uitgesproken tegen het zonnepark nabij het Tjariet en dit kenbaar gemaakt bij de lokale werkgroep, Lokaal Belang en energiemaatschappij Pure Energie. Op dit moment is de politiek aan zet.

In een gesprek met wijkagent Alwin Siegersma heeft Dorpsbelangen ook haar zorgen uitgesproken over het vele sluipverkeer via de EGD/ Lage Trijnweg. Ook de bouw van de nieuwe lagere school zorgt voor nieuwe en andere verkeersstromen van ouders en kinderen, die hier en daar problemen met zich meebrengen. Met Alwin zijn ook de vernielingen cq de baldadigheden doorgenomen, waaronder het gooien van voorwerpen op de N33. De politie gaat uiteraard haar best doen om bovenstaande problemen op te lossen.

Ook heeft Dorpsbelangen een gesprek gevoerd met gebiedsregisseur Jolanda Dijkhuis en werkvoorbereider bouw en techniek Laura Sciacca, beiden van de gemeente Eemsdelta. Beide dames hebben gelukkig een sterke band met Spijk. Onderwerpen die ter sprake kwamen zijn: nieuwe huur en koopwoningen voor Spijk, mogelijk een nieuw zorgcentrum met daarboven seniorenwoningen, wat te doen met de beide leegstaande scholen, nieuwe en meer verlichting in ’t Loug, de tunnels en nog veel meer m.b.t. een goede leefbaarheid in Spijk. Dorpsbelangen voert ondertussen gesprekken met diverse partijen v.w.b. de nieuwe woningen.

Samen met Groen Spijk hopen wij Spijk groener en toegankelijker te maken. Groen Spijk heeft het project Havenweg/Nesweg, een nieuw havenhoofd en ’t Maar en het Kerkeiland omarmd alsmede overige groene projecten.

De speurtocht “Spiekstertocht” op 6 maart was een groot succes. Vanuit de PKN en met hulp van Dorpsbelangen een mooi evenement.

De verkoop van de bloembollen was een groot succes. Mooi weer en een aardige opbrengst om de verlichting van de wijzerplaten en contourverlichting van de Andreaskerk te vernieuwen. PS: Er zijn nog gladiolenbollen op voorraad voor de liefhebbers.

Het bestuur van Dorpsbelangen Spijk bereidt weer een Marktplaats Spijk voor in een aangepast jasje. Hou zaterdag 29 mei hiervoor vrij. Meer nieuws op Spijk.net.

Er heeft een onafhankelijke kascontrole plaatsgevonden over de gelden van St Dorpsbelangen Spijk. Die zijn gelukkig in orde bevonden. Met dank aan de penningmeester Henk Pilon en de controleurs.

En dan komende zondag paaseieren zoeken. Er zijn 303 paaseieren verstopt die door de kinderen gezocht kunnen worden. (Zie Spijk.net)

Het bestuur van St Dorpsbelangen Spijk wenst jullie allemaal een Vrolijk Pasen en blijf gezond.

Namens het bestuur,

Nanco Nanninga

Dorpsagenda