Opbrengst KWF collecte in Spijk

Beste mensen,

de opbrengst van de KWF collecte in Spijk is: 1049,20 euro.

Namens het KWF alle gulle gevers bedankt en natuurlijk ook alle gemotiveerde collectanten bedankt.
Grandioos, hartverwarmend!

Het was en is een missie met een lach en een traan.
Iedereen verdient een morgen.

Bina Bansema