Ontwerp-Facetplan cultuurhistorie ter inzage

Gemeente Delfzijl brengt Facetplan Cultuurhistorie in procedure
Het college van Delfzijl heeft besloten het ontwerp-Facetplan Cultuurhistorie in procedure te brengen. In dit plan zijn naast regels voor karakteristieke objecten en gebieden, ook regels voor archeologische waarden en de beschermde dorpsgezichten opgenomen. Van 3 september tot en met 14 oktober ligt het plan ter inzage en kan iedereen hier op reageren. Het plan is te vinden op www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen

De gemeente Delfzijl werkt al enkele jaren aan een plan om het cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. Waardevol erfgoed verdwijnt, door gaswinningschade, leegstand of achterstallig onderhoud. Al te vaak wordt voor sloop gekozen, zonder dat een goede afweging is gemaakt of herstel mogelijk is met behoud van de karakteristieke waarden. Om de bescherming van de karakteristieke waarden te borgen zijn een bestemmingsplan en een beheersverordening opgesteld, tezamen het ontwerp-Facetplan Cultuurhistorie.

Lijst met karakteristieke panden en gebieden
Eerst is onderzocht welke cultuurhistorische waardevolle en beeldbepalende gebouwen in de gemeente zijn. Dit heeft een lijst opgeleverd met karakteristieke panden en gebieden. Deze lijst heeft in 2019 ter inzage gelegen en heeft tot reacties geleid. Naar aanleiding van deze reacties zijn sommige panden van de lijst gehaald en sommige panden zijn toegevoegd.

Gemeente Delfzijl

 

*foto spijk.net (Dit pand staat op de lijst met “karakteristieke panden en gebieden”)

Dorpsagenda