Edwin Broekman neemt afscheid van de noordelijke dorpen

Beste allemaal,

Met dit bericht wil ik jullie informeren over mijn inzet als gebiedsregisseur voor de gemeente Delfzijl. Want daar komt komende maanden een noodzakelijke verandering in. Ik had dit graag persoonlijk toegelicht maar dat is nu even anders.

Sinds het voorjaar van 2019 ben ik actief betrokken bij de versterkingsopgave in de Zandplatenbuurt. Afgelopen maanden heb ik gemerkt dat dit steeds meer van mij vraagt. Ook in Delfzijl-Noord als geheel gaat veel spelen. Waar ik mijn eerste jaren vooral aandacht gaf aan de dorpen, doet nu Delfzijl-Noord een groot beroep op mij. Dat betekent dat ik niet meer de inzet en betrokkenheid aan de dorpen kan geven die jullie verdienen. Dus heb ik een keuze moeten maken over waar ik mij de komende maanden en daarna mee bezig ga houden. Dit was niet eenvoudig maar wel noodzakelijk.

De afgelopen maanden heb ik veel nagedacht over die keuze. Blijf ik ook actief voor de dorpen of stoot ik een deel van Delfzijl-Noord af. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om actief te blijven in een afgebakend gebied en dat is Delfzijl-Noord geworden. Dat is aan de ene kant een praktische reden geweest. Het is beter dat een buurt of dorp met 1 vast aanspreekpunt te maken heeft. De andere heeft te maken met de vraag “waar ben je nu het meeste nodig”. Daarbij gingen mijn gedachten onwillekeurig uit naar een van de voorzitters van Dorpsbelangen die ooit zei dat voor mij de functie van gebiedsregisseur een roeping was. Dat is een uitspraak die sindsdien veel door mijn hoofd ging en die voor mij heel waar is gebleken. Ik wilde het gebiedsgericht werken en gebiedsregie verder brengen in Delfzijl omdat ik echt geloof in de werking ervan. Als een gemeente het gebiedsgericht werken en gebiedsregie goed organiseert, kun je goede relaties opbouwen met je inwoners. Daar heeft iedereen dan plezier van. Verder was de aardbevingsproblematiek een van mijn drijfveren naar Delfzijl te komen en daar zit ik nu echt midden in.

Wat ook meewoog in mijn besluit, is de vuistregel die ik consequent hanteer “blijf maximaal 5 tot 6 jaar in een gebied en kies dan weer voor een ander gebied”. Dat heb ik op eerdere plekken ook gedaan in deze functie. Ik vind dat je als gebiedsregisseur een houdbaarheidsdatum hebt en dat je voor die datum moet wegwezen. Een gebiedsregisseur kan uitgekeken raken op een gebied en bewoners kunnen uitgekeken raken op hun gebiedsregisseur. Zover moet je het niet laten komen. Daarvoor is gebiedsgericht werken en gebiedsregie te belangrijk en te waardevol. Dit is echt een persoonlijke norm die ik gebruik, voor iemand anders kan dat weer heel anders zijn.

Zoals gezegd dit was geen gemakkelijke keuze. Dat doe ik met spijt en met pijn in het hart. Ik heb met heel veel plezier met jullie gewerkt. Ik ben veel fijne, lieve en sociale mensen tegengekomen. Jullie hebben het werk als gebiedsregisseur enorm de moeite waard gemaakt. Wat een betrokkenheid, wat een energie, wat een inzet en wat een gedrevenheid in Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk.

Uiteraard is er voorzien in een opvolging van mij en ik ben erg blij dat ik kan melden dat Jolanda Dijkhuis mij gaat vervangen. Jolanda is nu ook dorpencoördinator in de gemeente Het Hogeland. We hebben veel respect en waardering voor elkaars werk. Ik vind haar een echte kanjer. Jolanda heeft haar wortels in Spijk en zij heeft ook meegewerkt aan de dorpsvisie Kiek op Spiek die onlangs is aangeboden aan de gemeente.

Jolanda is jullie gebiedsregisseur tot 1 januari 2021. De komende maanden zijn we erg druk met het inrichten van de ambtelijke organisatie voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Daarvan hangt af wie de gebiedsregisseur is vanaf die datum en hoe we die gebieden gaan verdelen. Hierover worden jullie uiteraard te zijner tijd geïnformeerd. De komende tijd zal ik nog met Jolanda optrekken, zodat wij samen zorgen voor een warme overdracht.

Het gaat jullie allemaal goed en we zullen elkaar vast niet helemaal uit het oog verliezen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Broekman
Gebiedsregisseur

Dorpsagenda