Nieuwsbrief oktober 2023 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Herfstvakantie
Van 23 tot en met 27 oktober is de praktijk gesloten. Als u een huisarts nodig heeft, neemt u contact op met ‘t Zandt: 0596-581282. Ook voor medicatie kunt u hier terecht. In het weekend en tussen 17.00 uur en 8.00 uur belt u de doktersdienst: 0900-9229.

Griep- en pneumokokkenvaccinatie
De griep- en pneumokokkenvaccinaties worden gegeven op donderdag 9 november tussen 15.30 uur en 18.30 uur in het ‘Spiekhoes’. De pneumokokkenvaccinatie is voor mensen die tussen 01-01-1957 en 31-12-1960 geboren zijn.
Om besmettingsrisico’s laag te houden, stellen we het volgende, globale schema voor:

             tijd                             beginletter achternaam               bij verhindering
     15.30-16.00                                               A t/m F                  17.30- 17.45
     16.00-16.30                                               G t/m L                  17.45- 18.00
     16.30-17.00                                               M t/m R                  18.00- 18.15
     17.00-17.30                                                S t/m Z                  18.15- 18.30

Natuurlijk zijn uitzonderingen zoals samen rijden geen probleem.
Voor een vaccinatie op een andere datum maakt u een afspraak met de praktijk.

Nieuw informatiesysteem voor huisarts en apotheek
In het begin was het erg wennen en nog steeds leren we elke dag bij. Soms moeten we zoeken naar informatie en duurt het allemaal wat langer voor iets geregeld is. Ook gebeurt het dat bestelde medicijnen of medicijnen die via automatisch herhalen besteld worden er niet zijn. Dat kan te maken hebben met instellingen die nog niet goed staan. Mede door uw terugkoppeling aan ons en die van ons aan de producent wordt het programma steeds beter en completer. Dank voor uw feedback, begrip en geduld!

Online medicatie bestellen
Helaas hebben we dat nog niet op orde. Het bestellen zoals dat ging via ons vorige systeem, kan niet meer verwerkt worden. We ontvangen de aanvragen niet meer. Op de website staat een tabel waarmee u medicijnen kunt bestellen. Het kost wat meer tijd, maar is wel nauwkeurig. Zodra de nieuwe app in orde is, melden we dit via de website, nieuwsbrief en het wachtkamerscherm.

Vergoeding bloedafname
Als u verzekerd bent via Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis of FBTO, lijkt het alsof u de bloedafname en bepalingen zelf moet betalen. Dit is niet zo. U moet wel de rekening zelf betalen, maar krijgt terugbetaald via uw verzekering, behalve wat binnen uw eigen risico valt. U kunt hierover bellen met Dokter en Diagnostiek 088 488 04 22 als u het niet vergoed krijgt. Certe kan dit wel declareren, maar wat u zelf moet betalen is hetzelfde.

Kerstvakantie
Vanaf 25 tot en met 29 december hebben we kerstvakantie.

Websites
www.thuisarts.nl
www.apotheek.nl
www.kijksluiter.nl
rivm.nl/corona/coronaprik

Huisartspraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9
9909 BA Spijk
telefoon: 0596-59 12 02
email: huisartsspijk@ezorg.nl
www.huisartsspijk.nl

Dorpsagenda