Welke naam vindt u passend voor de nieuwe school?

Zoals u weet, willen we voor onze nieuwe samenwerkingsschool een mooie, originele en passende naam. Hiervoor zijn de afgelopen weken vele suggesties ingeleverd door leerlingen, ouders en bewoners uit Spijk en omgeving. De onderstaande namen zijn geselecteerd door de leden van de ‘naamcommissie’ Bij iedere naam staat hieronder een uitleg waarom die naam goed past bij de nieuwe school. De kinderen hebben op school allemaal een stem uitgebracht. De uitkomst hiervan is nog niet bekend gemaakt, omdat alle ouders en leerkrachten nu kunnen stemmen. In de bijlage vind je de drie namen waaruit gekozen kan worden. Na de voorjaarsvakantie zullen we de uitslag bekend maken.

Keuze 1
samenwerkingsschool ” ’t Maar”
Een Maar is een Groningse naam voor een waterloop. Maren zijn meestal smalle, ondiepe, onregelmatige, soms ook niet-natuurlijke stroompjes (slootjes) die al eeuwenlang door het landschap stromen. Een Maar verbindt de dorpen, mensen en kinderen. Water is een onmisbaar onderdeel in ons leven, net als het onderwijs een onmisbaar onderdeel is voor de toekomst van onze kinderen, iets waar we zuinig op moeten zijn. Het Spijkstermaar is het water dat vlak achter de nieuwe school langsloopt.
Vandaar de naam Samenwerkingsschool “ ’t Maar”.

Keuze 2
Samenwerkingsschool “De Kwelderrug”
Spijk is ontstaan op de meest noordelijk gelegen Kwelderrug van de Fivelboezem, enkele eeuwen vóór het begin van de jaartelling voor het eerst bewoonbaar. Bij de betekenis van rug kun je denken aan het dragen van een kind van de ene naar de andere kant. En een kwelder is ook een veilige plek om bij elkaar te komen en samen te zijn.
Vandaar de naam Samenwerkingsschool “Kwelderrug”.

Keuze 3
Samenwerkingsschool “De Keuvelaar”
De school wordt onderdeel van sportpark OLDENCATE. Deze naam is te danken aan Pieter Keuning naar aanleiding van zijn boek “kinderen in verstand en in boosheid”. Pieter Keuning was de broer van Willem Eduard Keuning met de pseudoniem “Willem de Merode”, vandaar ook de Willem de Merodelaan. De vader van Pieter en Willem was Jan Keuning. Vader Jan Keuning was vanaf 1885 hoofdonderwijzer van de Algemeen christelijke school in Spijk. Hij zette zich in voor de sociale rechtvaardigheid zonder revolutie. Hij probeerde arbeiders en boeren in de omgeving bewust te maken van de noodzakelijke verbetering van landarbeiders (zorg voor de zwakken, gelijke kansen). Hij probeerde de landarbeiders zelf actief te krijgen voor de verbetering van hun positie (verantwoordelijkheid). In 1893 begint Jan Keuning met een tijdschrift om zijn ideeën te kunnen delen en mensen te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken (onderwijzen, leren, informeren). De naam van dit tijdschrift was “De Keuvelaar”.

Nu vinden wij van de redactie (en ook de school) het leuk om te zien wat u de leukste naam vindt, vandaar dat we er een poll van hebben gemaakt. Misschien leuk voor deze druilerige zondag. Overigens telt deze poll niet mee bij de keuze van de  naam voor de nieuwe samenwerkingsschool.

Wat is volgens u een passende naam voor de nieuwe school?

  • Geen van drieën (39%, 71 Stemmen)
  • 't Maar (34%, 63 Stemmen)
  • De Keuvelaar (17%, 31 Stemmen)
  • De Kwelderrug (10%, 18 Stemmen)

Aantal stemmen: 183

Laden ... Laden ...

Dorpsagenda