Gemeentelijke bijdrage voor renovatie MFC Spijk

Spijk ontvangt gemeentelijke bijdrage voor renovatie dorpshuis
De Stichting MFC Spijk ontvangt een subsidie van € 80.000,- voor de renovatie van MFC Spijk (voormalig verenigingsgebouw Pro Rege en kerkgebouw). Spijk is daarmee het tiende dorp in de gemeente dat een bijdrage ontvangt voor het renoveren of realiseren van hun dorpshuis. Wethouder Jan Menninga: ‘Het dorpshuis heeft een maatschappelijke functie en biedt vooral ruimte aan alle dorpsbewoners om elkaar te ontmoeten en voor dorpsactiviteiten. De verwachting is dat de maatschappelijke functie van dorpshuizen de komende jaren groeit. Met het project ‘Alle Dorpen Een Dak’ is ondersteuning mogelijk voor een toekomstbestendig dorpshuis. Zowel het eigendom als de duurzame exploitatie ligt daarmee straks in handen van het dorpshuis.’

Investering in blijvende ontmoetingsplek
De Stichting MFC Spijk wil met de subsidie investeren in een blijvende ontmoetingsplek met een duurzame exploitatie voor Spijk. Met het wegvallen van verenigingsgebouwen behouden verschillende verenigingen en partijen uit het dorp een onderkomen. Het gebouw leent zich uitstekend voor het houden van (de grotere) uitvaartplechtigheden. Daartoe wordt in het gebouw speciaal voor dat doel een opbaar ruimte ingericht. De uitvaartvereniging Spijk heeft toegezegd de inrichting van deze ruimte te willen financiëren.

Subsidie aanvragen
Dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl kunnen tot 2021 een subsidieaanvraag indienen. Meer informatie over het programma ‘Alle Dorpen Een Dak’ en het aanvragen van een subsidie staat op www.delfzijl.nl/alledorpeneendak.nl

Gemeente Delfzijl