Voortgang Dorpshuis

Vorige week een prima kennismaking en overleg gehad met de Werkgroep Maatschappelijke Voorziening Spijk (dorpshuis). De pijlen zijn nu gericht op Pro Rege. In december zien we elkaar weer om te spreken over draagvlakverwerving en het dorp goed te betrekken bij deze positieve ontwikkeling. Ben op pad gestuurd om binnen het gemeentehuis nog wat zaken uit te zoeken en heb vandaag teruggerapporteerd aan de werkgroep.
Wat mij betreft “moeten” er nog wel wat vrouwen bij :-). Trof vorige week alleen mannen aan 🙂

Bron: gebiedsregie Facebook

Dorpsagenda