Ideeën gezocht voor activiteiten in MFC Spijk

Als bestuur van het MFC (Multi Functioneel Centrum) hebben we ons de afgelopen tijd vooral bezig gehouden met de ontwikkeling van de verbouw. Natuurlijk is deze fase nog lang niet afgerond maar we willen ons toch gaan oriënteren op meer activiteiten die we in ons dorpshuis kunnen organiseren. Daarom zouden we van de dorpsbewoners graag eens een aantal ideeën willen ontvangen die we dan kunnen gaan uitwerken. Zou u graag eens willen assisteren bij de organisatie dan horen we dit natuurlijk ook graag. Op deze manier wordt het een dorpshuis van ons allemaal. Stuur uw reactie via het contactformulier.

Het bestuur van het MFC Spijk

Dorpsagenda