Fietsen met de Vrouwen van Nu

Elke dinsdag staan er om 19.00 uur een aantal dames die lid zijn van Vrouwen van Nu, afd. Spijk bij de bieb. Soms dik in gepakt, sjaals en wanten, een andere keer luchtig gekleed. Maar wel altijd met hun fiets. Onder leiding van Martje Uilhoorn fietsen ze en mooie route
rondom Spijk. Ongeveer 25 km. Omdat bewegen goed is voor een mens, dus ook voor vrouwen wil onze afdeling de gezondheid van de dames niet in de weg staan. Daarom: iedereen die mee wil fietsen is welkom. Het tempo wordt bepaald door de deelnemers die geen ondersteuning genieten, ik bedoel die geen E.bike hebben. Elke dinsdag, om 19.00 uur vertrekken we bij de bieb. We zien wel wie er dan is. De kosten, als we ergens een terrasje pikken zijn voor eigen rekening. O ja, in september gaan we een hele dag fietsen.

Namens Vrouwen van Nu, afd. Spijk
Wike Spoelstra-Potmus, secr.