verslag afdelingsavond Vrouwen van Nu met dokter van Lune over palliatieve zorg

De spreekster op onze eerste afdelingsavond in het jaar 2016 was dokter Petra van Lune. Het onderwerp: Palliatieve zorg.
Het was een boeiende avond waar toch ook nog gelachen kon worden. Precies weergeven wat er allemaal aan de orde kwam is bijna niet mogelijk. Het was heel veel.

Palliatieve zorg. Het woord PALLIUM betekent mantel, deken. Het is zorg die als een mantel om je heen wordt geslagen om je te beschermen tegen pijn. Om je klachten te verlichten die het gevolg zijn van je ongeneeslijke ziekte. Daarbij moet je niet alleen aan kanker denken maar ook aan andere ziektes die niet te genezen zijn zoals bv. MS en COPD. Het gaat om zinvol leven, om zinvolle tijd. Een beeld dat de verleden jaar overleden denker des Vaderland gebruikte. “Zijn leven voor zijn ongeneeslijke ziekte vergeleek hij met een speedboot. Volle kracht vooruit. Nu met zijn ziekte was het een leven in een roeiboot. Het ging langzamer, tijd om achterom te kijken en toch vooruit komen. En onderweg viel er nog van heel veel te genieten”.
Dan is er ook het begrip: Palliatieve sedatie: dat is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patient die nog hooguit 14 dagen te leven heeft en waar alle pijnbestrijding niet meer helpt. Het is een medisch handelen in overleg met de patient. Doel is dat het voor de patient comfortabeler wordt gemaakt. Uiteindelijk zal de patient
overlijden aan de gevolgen van zijn ziekte.
Euthanasie: actieve levensbeeindiging, een geplande dood. Het is de mens die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt die hier soms om vraagt. Er komt altijd een scene-arts aan te pas.
Na het plotseling overlijden van een bekende dan weet je: daar zouden we zelf ook eens moeten nadenken. over onze laatste levensfase, wat wil ik nalaten, hoe moet mijn afscheid zijn. Wie zijn er voor mij belangrijk( en het uitspreken daarvan, wacht daarmee niet tot na je dood). Ja wat is voor mij belangrijk in dit leven.
Een tip: stel de leuke dingen niet uit tot……en ga nooit zonder afscheid van huis.
Het mag duidelijk zijn, veel stof tot nadenken. We hadden deze avond ook een gast in ons midden.
Dinsdag 16 februari houden we onze jaarvergadering.
Wike Spoelstra-Postmus
secretaris