Dodenherdenking op 4 mei a.s. in Spijk

Namens het 4 mei Comité nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Dodenherdenking op 4 mei a.s. in Spijk.

We verzamelen om 19.40 uur in de Andreaskerk in ’t Loug waar het zelfgemaakte klassengedicht van één van onze basisscholen wordt voorgelezen. Bij het verlaten van de kerk krijgt u een boekje met alle gedichten die door de kinderen zijn gemaakt. Ook worden er – willekeurig- 70 rozen uitgedeeld die men na de herdenking bij het monument kan leggen. We vertrekken om 19.50 uur in stilte naar de begraafplaats. Na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus door CBS voert dominee Schimmel het woord en wordt een krans gelegd en herdenken we de oorlogsslachtoffers van toen en nu. Evenals vorige jaren is er een actieve rol weggelegd voor de groepen 7 en 8 van de beide basisscholen: zij besteden dezer dagen op school natuurlijk veel aandacht aan de Tweede Wereldoorlog maar ook in het bijzonder aan de Spijkster slachtoffers. Twee leerlingen zullen assisteren bij de officiële kranslegging en leggen namens de scholen bloemen bij het monument. Ook het klassengedicht van de andere school wordt voorgedragen. De jongeren kinderen van beide scholen hebben ‘handjes’ gemaakt met een tekst of tekening die bij de ingang van de begraafplaats hangen.

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in Pro Rege.

Het 4 mei Comité