Gemeente, onderwijs en NAM tekenen voor 4 nieuwe basisscholen in Delfzijl

Op 6 maart ondertekenden de gemeente Delfzijl, de schoolbesturen van Marenland, Noordkwartier, Primenius en VGPONN een overeenkomst met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Met de overeenkomst maken de partijen afspraken over vier nieuw te bouwen basisscholen in Delfzijl. De NAM stelt daarvoor 12,2 miljoen euro beschikbaar.

Vier nieuwe en twee semipermanente scholen
De scholentransitie in het primair onderwijs raakt alle basisscholen. In Spijk, Wagenborgen, Delfzijl West en Tuikwerd worden vier nieuwe scholen gebouwd. Daarnaast komen er twee semipermanente scholen in Farmsum en Woldendorp en worden De Windroos en Het Baken in Delfzijl en Hiliglo in Holwierde versterkt. Voor de Brede School Noord in Delfzijl vindt nog een afzonderlijk onderzoek plaats naar de beste oplossing. De uitkomst van het onderzoek is voor 1 juli 2017 bekend.

Extra financiële middelen
Naast de vergoeding van de NAM wordt er ook een bijdrage geleverd door de Rijksoverheid. Deze bijdrage wordt deels gebruikt om de nieuwbouw mogelijk te maken en is deels bedoeld voor het toekomstbestendig maken van de scholen. Wethouder Jan Menninga: ‘De financiering van de scholentransitie is nu rond. We gaan in overleg met de scholen, ouders en omwonenden over de plannen’.

Programma van eisen
In Wagenborgen, Spijk en Woldendorp is de gemeente Delfzijl samen met de scholen (directeuren en MR) in overleg over het toekomstige programma van eisen. Voor Delfzijl West en Tuikwerd is hiermee de afgelopen maanden een start gemaakt. De komende maanden gaat wethouder Jan Menninga in overleg met de dorpen en wijken.

Persbericht
Gemeente Delfzijl