Versnelde aanpak punten lenteschouw

Volgende week laatste werkweek voor de vakantie. Deze en komende week benutten voor het bijwerken van de verslagen van de lenteschouwen. Gelukkig zijn veel punten inmiddels aangepakt of in de planning gezet. De gemeente heeft niet alle ingediende punten gehonoreerd, maar desondanks hebben de lenteschouwen zin gehad. Zo wordt in Spijk de Achteromweg ter hoogte van ‘t Loug toch versneld aangepakt (afhankelijk van riolering nog dit jaar, anders 2017). Het asfalt zal worden vervangen door klinkers omdat dat beter past bij het historische karakter en beschermd dorpsgezicht. Ook de al langer bestaande onvrede van de IJsvereniging in Spijk over de slechte grondlaag lijkt nu weggenomen te gaan worden. Als alles doorgaat, zorgt gemeente voor afgraven van het terrein en gaat IJsvereniging voor maaibeheer zorgen in de vorm van begrazing door schapen. Krijgt het dorp er ook een mooie attractie bij.

Gebiedsregie / Edwin Broekman

Dorpsagenda