Beoogde locatie antennemast Spijk

Er is een principe-aanvraag bij de Gemeente Delfzijl binnengekomen voor de vervanging van de huidige antennemast, gesitueerd in de ‘achtertuin’ bij Nesweg 16 te Spijk. De antenne is aan het einde van de levensduur en aan vervanging toe. Uit onderzoek is gebleken dat vervanging van de mast op de huidige locatie onhaalbaar is. Omwonenden zijn niet akkoord gegaan met dezelfde type mast op dezelfde locatie. Bovendien leveren vallende ijspegels aan de tuidraden van de huidige mast gevaarlijke situaties op. Alternatieve locaties binnen Spijk zijn ofwel afgekeurd door de gemeente, ofwel ongeschikt vanwege de radioplanning (de reikwijdte). De beoogde locatie (zie onderstaande afbeelding), ten noorden van de Nesweg en ten oosten van de aanwezige bosstrook in Spijk, is als meest geschikte optie gebleken.

Bij goedkeuring van omwonenden voor de nieuwe locatie zal het College van B&W een besluit nemen over de principe-aanvraag. Het besluit zal vervolgens gepubliceerd worden via de reguliere weg, de besluitenlijst (te vinden op www.delfzijl.nl).

Op- en/of aanmerkingen over de onderstaande locatie kunnen uiterlijk vóór maandag 20 maart a.s. gemaild worden naar e.silvius@delfzijl.nl.

antenne-locatie

Gemeente Delfzijl