Oliebollenvet recycle het

Het is weer de tijd van de oliebollen en appelflappen. Na het bakken blijft er veel olie/vet over. Wist u dat u dit vet naar een recycle punt kunt brengen? U geeft het vet hiermee een tweede leven en helpt het milieu. Aangezien we in Spijk ook een inzamelpunt hebben is het voor u hopelijk een kleine moeite om de overgebleven oliën/vetten in te leveren. Dit kan natuurlijk het hele jaar door.

In Spijk kunt u uw oude frituurvet en bakolie in de speciale gele container deponeren bij het MFC (Pro Rege).
Hiermee draagt u een steentje bij aan een beter milieu en helpt u tevens de PKN jeugdraad Spijk/Losdorp

Waarom inleveren?

Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales of in het vervoer.

Het inzamelen van vet en olie moet voor de Nederlandse huishoudens net zo gewoon worden als de inzameling van glas en papier. Dus doe mee en lever het in! Als we alles inzamelen kunnen er 18.000 auto’s per jaar op volledig op biodiesel rijden.

De voordelen van het inleveren van gebruikt frituurvet:

Minder gebruik van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot
Minder rioolverstoppingen en dus minder maatschappelijke kosten
Extra inkomsten voor uw club, school of buurtwinkel
Er zijn nog meer nuttige toepassingen van gebruikt frituurvet.

Voor meer informatie kunt u kijken op:    http://www.frituurvetrecyclehet.nl