Gratis schoenboekje

Kinderen kunnen in de Bibliotheek een vouwplaat van een schoen ophalen. Ieder die het gebouwde en versierde schoentje komt terug brengen krijgt het gratis schoenboekje de komende weken cadeau. Dit is een mini-boekje waaruit precies 15 minuten voorgelezen kan worden. Harmen van Straaten heeft het Schoenboekje speciaal geschreven en getekend voor deze campagne.

Bibliotheek Spijk

Dorpsagenda