Enquête Dorpshuis Spijk

Onlangs heeft u een enveloppe ontvangen met een enquête over de realisatie van een dorpshuis in Spijk. Langs deze weg willen we ook de inwoners van Spijk de mogelijkheid geven om dezelfde enquête digitaal in te vullen.

Aan de inwoners van Spijk
Het zal u inmiddels al wel bekend zijn dat wij als “commissie voorzieningen Spijk” al een tijd bezig zijn met het onderzoeken of het mogelijk is om een nieuw dorpshuis ( multifunctioneel centrum) in Spijk te realiseren. Deze commissie voorzieningen is ingesteld door de Stichting Dorpsbelangen Spijk en heeft als doel voorstellen te doen om te komen tot de realisatie van een dorpshuis c.q. Multifunctioneel Centrum.

De reden hiervan was dat de protestantse gemeente Spijk-Losdorp van mening was dat beheer en exploitatie van een verenigingsgebouw voor het gehele dorp niet meer onder kerkelijke- verantwoordelijkheid hoort. De Protestantse Gemeente heeft het besluit genomen om de Gereformeerde kerk en Pro Rege te sluiten. Elim zal ook worden gesloten wanneer de commissie voorzieningen de Kerk en Pro Rege overneemt. Alle activiteiten, inclusief de activiteiten van Elim, zouden dan moeten plaatsvinden in het nieuwe dorpshuis.
Uit ons onderzoek is gebleken dat renovatie en aanpassing of nieuwbouw op deze plek nog de 2 opties zijn. Het realiseren van één centraal complex ( incl. nieuwe Kindvoorziening en Sport) was om meerdere redenen niet haalbaar en ook niet gewenst. Renovatie of Nieuwbouw zal afhangen van de te verwachten kosten. Dit wordt op korte termijn doorgerekend en op de infoavond op 22 nov. 2016 gepresenteerd.

Omdat wij dit niet alleen kunnen willen wij graag uw mening horen waaraan het dorpshuis moet voldoen en wat er georganiseerd moet worden. Vandaar dat wij u vragen om deze enquête in te vullen.

Klik hier om de enquête te starten.

Dorpsagenda