Voortgang Dorpshuis

Graag wil de commissie voorzieningen u informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de vorming en inrichting van een multi functioneel centrum (MFC) in Spijk.

Op de laatst gehouden informatieavond is weer veel informatie gedeeld en ontvangen. Met deze informatie en het verzoek om een financiële doorrekening te maken inzake verbouw versus nieuwbouw zijn we voortvarend mee aan de slag gegaan. De resultaten daarvan willen we graag presenteren op de eerstvolgende informatieavond op 22 november.

Verder is een klankbordgroep MFC opgericht. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Het was een constructief overleg. Veel zaken hebben we toen behandeld. De inbreng vanuit de klankbordgroep heeft ons als commissie goed geholpen.

Volgende week krijgt u een enquêteformulier in de bus. Deze enquête bevat een aantal vragen over de inrichting, wat uw inbreng daarin kan zijn en hoe we het MFC willen gaan gebruiken. Wij vragen u vriendelijk deze enquête in te vullen. Een week na ontvangst wordt de ingevulde enquête weer bij u opgehaald.

Verder is de commissie nog naarstig op zoek naar mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan het MFC. Hierbij denken we aan deelname in de klankbordgroep, versterking in de commissie voorzieningen en vrijwilligers in het MFC. Uw ambities en mogelijkheden kunt u kwijt op het enquêteformulier.

Met onderstaande intenties gaan wij, als commissie voorzieningen, samen met u, er voor om te komen tot de realisatie van een MFC in ons mooie dorpje Spijk.

  • Centrale ligging in het dorp maakt het MFC laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
  • Gebruik van het MFC moet voor iedereen betaalbaar zijn.
  • Voldoende vergaderruimte, oefenruimte, feestzaal (ook voor grotere gezelschappen), maar ook bijzondere functies, zoals een opbaarruimte, zijn speerpunten bij de inrichting van het nieuwe MFC.
  • Een goed toegerust beheerderschap.
  • De uitgesproken ambitie “alles onder één dak” vanuit de gemeente Delfzijl en de vereniging Groninger Dorpen wordt van harte ondersteund.
  • Realisatie binnen aanvaardbare termijnen.
  • Gezelligheid is troef, je moet je er thuis voelen.
  • De verbindende factor in het dorp.
  • Sluitende exploitatie.

Wij vragen om uw vertrouwen, steun en medewerking.

Commissie voorzieningen,
Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Koert Stulp, Johnny Sikkema, Thomas Pastoor.