Eerste plannen inrichting multifunctioneel centrum in Spijk gereed.

Na een gedegen voorbereiding presenteert de commissie met genoegen de eerste tekeningen betreffende de inrichting van het multifunctioneel centrum te Spijk.

Tekening 1 geeft een beeld van de omgeving. Tekening 2 geeft een weergave van het totaal beschikbaar aantal vierkante meters. Tekening 3 de inrichting en in de legenda links de functionaliteit van de ruimten in het centrum. Dit vraagt uiteraard om een nadere uitleg. De commissie is voornemens om een avond te organiseren in Po Rege om de plannen nader toe te lichten. Een uitnodiging voor deze avond kunt u op korte termijn tegemoet zien.

Met de huidige eigenaar van Pro Rege en kerkgebouw is overeenstemming bereikt tot overname van de gebouwen. Een en ander is vastgelegd in een intentieverklaring tussen beide partijen.

Het succes van het nieuw in te richten multifunctioneel centrum wordt mede door u als bewoner of als bestuurder hier in Spijk bepaald door zoveel mogelijk gebruik te maken van het nieuwe centrum. De faciliteiten zullen volop aanwezig zijn. Deze zijn met name gericht op het creëren van een “warme huiskamer” voor iedereen in het dorp en daarbuiten. In de verdere doorontwikkeling van de plannen moet er nog veel gebeuren. Naast het maken van een financieringsplan moet ook een dekkingsplan worden ontwikkeld. Daarvoor willen wij gebruik maken van externe deskundigheid die bereid is ons door het gehele proces te leiden. De commissie heeft er het volste vertrouwen in dat binnen een redelijk tijdstermijn het centrum gerealiseerd kan worden. Wij hopen dat u als bewoners van Spijk onze plannen van harte ondersteunt en dit ook laat horen.

Uw enthousiasme is ook ons enthousiasme.

Commissie voorzieningen,

Henk Sikkema, Klaas Kooistra, Tonny Meijer, Koert Stulp,

Johnny Sikkema, Thomas Pastoor.

Dorpsagenda