Uitnodiging informatieavond realisatie Multi Functioneel Centrum Spijk

COMMISSIE VOORZIENINGEN SPIJK

Uitnodiging informatieavond realisatie multi functioneel centrum Spijk

Op 28 juni 2016 organiseert de commissie voorzieningen weer een informatieavond over de inrichting en realisatie van een MFC te Spijk.

Samengevat zijn er in de vorige bijeenkomst vanuit de zaal een drietal opties naar voren gebracht met het verzoek dit nader uit te werken. De drie opties zijn:

  • Realisatie één centraal complex waarin ondergebracht de kindvoorziening (school), sportfaciliteiten (o.a. voetbal en gymnastiek) en een MFC te realiseren op een geheel nieuwe locatie
  • Renovatie en aanpassing van zaal Pro Rege en kerkgebouw
  • Nieuwbouw op de locatie Pro Rege en kerkgebouw

Wij menen er goed aan te doen om in deze uitnodiging u alvast te informeren over de stand van zaken van boven genoemde drie opties

  • In een overleg met alle betrokken partijen (scholen, sportverenigingen en commissie voorzieningen) is uitgesproken dat het onderbrengen van kind voorziening, sport en MFC in één gebouw om meerdere redenen niet gewenst is
  • Renovatie of nieuwbouw zal afhangen van de te verwachten kosten in relatie tot veiligheid (aardbeving bestendig)

Nadere uitleg hierover op de informatieavond.

Het voortgangstraject zal door de gebiedsregisseur van de gemeente Delfzijl met de visie van het College van B. en W. van de gemeente Delfzijl worden aangevuld. De vereniging kleine dorpen gaan hun rol in dit traject verder verduidelijken.

Nog steeds ambiëren we een betaalbaar dorpshuis, op een centrale plek, met voldoende vergaderruimte, oefenruimte, een feestzaal (ook voor grotere gezelschappen), maar ook bijzondere functies, zoals een opbaarruimte.

Wij hopen u ook deze avond weer te mogen begroeten.

Klijk hier voor de agenda van de informatieavond.

Namens de commissie voorzieningen,

Klaas Kooistra, secretaris.

Dorpsagenda