Welke dorpsdromen kunnen werkelijkheid gaan worden? Denk mee!

Er komt geld beschikbaar voor Spijk!
Welke dorpsdromen kunnen werkelijkheid gaan worden?
Met welke projecten kan de leefbaarheid in en om Spijk verbeteren?

Wat?
Dinsdag 31 oktober jl. is Dorpsbelangen Spijk, in aanwezigheid van onze gebiedsregisseur Edwin Broekman, door de gemeente Het Hogeland geïnformeerd over Wind op Zee’. Het is een vrij technisch verhaal over windparken op zee, de routes voor het transport van de energie, de aanlanding op het vaste land en de verdere verwerking. De Eemshaven is één van de 5 gebieden in Nederland voor die ‘aanlanding’.

Waarom?
Die aanlanding en alles wat daarbij komt kijken gaat natuurlijk niet ongemerkt en niet zonder overlast. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is daarom geld beschikbaar gesteld voor direct aangrenzende dorpen. Dit geld kan gebruikt worden om de leefbaarheid in die dorpen te verbeteren. Naast de lasten krijgen we nu eindelijk ook de lusten! Het geld komt in 2 verschillende termijnen beschikbaar. De eerste termijn loopt van 2024 t/m 2026, de tweede van 2027 t/m 2030.

Hoe?
Het geld wordt alleen toegekend wanneer er ideeën en plannen worden ingediend. Omdat het hier gaat om een groot bedrag (mogelijk rond de 7 miljoen euro) mogen we ook groot denken. Ideeën voor kleinere projecten zijn zeker ook welkom. Doordat we laat zijn geïnformeerd, hebben we weinig beschikbare tijd hiervoor, want voor 1 december van dit jaar dienen we een eerste plan in te leveren.

En nu?
Bij deze vragen we dan ook alle inwoners van Spijk om ideeën aan te leveren. Misschien heb je zelf een goed idee, misschien met de vereniging of in de buurt/ buurtschappen. Schrijf het op, omschrijf het zo volledig mogelijk en zorg dat het zo snel mogelijk (uiterlijk 19 november as.) bij Dorpsbelangen binnen is. Dit kan via de email: projectenlfspijk@gmail.com maar het mag ook via de brievenbus aan de Zwarte Weg 8.

Om ‘Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk’ te laten slagen is op korte termijn een projectgroep nodig. Wil je deelnemen in de projectgroep? Meld je dan z.s.m. aan via bovenstaand emailadres. Zonder projectgroep gaat het allemaal niet lukken!

Dorpsbelangen Spijk
Joke Arends

Dorpsagenda