N33 Noord verkeersveiligheidsmaatregelen

N33 Noord verkeersveiligheidsmaatregelen
Rijkswaterstaat wil de N33 Noord veiliger maken. Begin 2023 is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereiding verkeersveiligheidsmaatregelen op de N33 Noord. Het projectteam wil u graag informeren over de verkeersveiligheidsmaatregelen, die naar verwachting in 2025 uitgevoerd worden.

Korte terugblik
Rijkswaterstaat heeft vanuit het kabinet de opdracht gekregen om de verkeersveiligheid op de N33 Noord te verbeteren. Het gaat om het wegdeel tussen de aansluiting N360 (Appingedam) tot de rotonde bij Google (Eemshaven). Dit project staat los van de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven.

Welke verkeersveiligheidsmaatregelen worden er genomen in 2025?
Rijkswaterstaat voert de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen uit in 2025:

1. Verwijderen rechts-uitvoegstroken bij T-aansluitingen
Bij alle 7 T-aansluitingen op de N33 Noord worden de rechts-uitvoegstroken verwijderd. Met deze maatregel wordt de kans op flankongevallen verminderd. In onderstaande afbeelding wordt een flankongeval geschetst. De blauwe pijl (auto) wil invoegen op de N33, maar kan de rode auto niet zien door de afslaande oranje pijl (vrachtauto). Door de rechts-uitvoegstroken te verwijderen willen we dit type ongeval verminderen.

klik om te vergroten

2. Instellen inhaalverbod
Momenteel is het mogelijk om op een aantal stukken op de N33 Noord in te halen. Om de N33 Noord veiliger te maken gaat een inhaalverbod gelden door middel van door doorgetrokken streep.

3. Snelheidsverlaging
Tussen afslag Holwierde Zuid (richting Fivelweg) en afslag Holwierde Noord (aansluiting N997) wordt de maximumsnelheid verlaagd van 100 km- naar 80 km per uur.

Waarom worden deze maatregelen genomen?
Er is door Rijkswaterstaat een verkeersanalyse gemaakt op de N33 Noord. In deze analyse zijn de ongevallen en hoe deze zijn ontstaan geanalyseerd. Op basis van deze uitkomsten zijn bovenstaande verkeersveiligheidsmaatregelen samengesteld. Deze zijn besproken met dorpsbelangen, belangenorganisaties en op 26 juni met bewoners tijdens de informatiebijeenkomst in Losdorp. Op 16 oktober in het bestuurlijk overleg met provincie Groningen, de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland zijn de verkeersveiligheidsmaatregelen besproken en is er besloten om de verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen op de N33 Noord. Voor een mogelijke fase 2 verkeersveiligheidsmaatregelen is Rijkswaterstaat momenteel onderzoek aan

Het projectteam van de verkeersveiligheidsmaatregelen N33 Noord wenst u alvast fijne feestdagen toe. Mocht u vragen hebben of wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via n33noord@rws.nl

Projectteam verkeersveiligheidsmaatregelen N33 Noord

Dorpsagenda