Update schoonmaken tunnelwanden

Na mijn vertrek eind december bij Dorpsbelangen ben ik mij o.a. wel blijven inzetten voor het schoonmaken van de tunnelwanden. Zie het maar als een principekwestie. Het leek zo mooi te gaan met het reinigen van de wanden, totdat de gemeente en de aannemer onenigheid kregen m.b.t. de verkeersveiligheid tijdens het schoonmaken. En toen stond het stil. Veel telefoontjes en gesprekken met wethouders of gemeenteambtenaren leverden uiteindelijk op dat er eindelijk weer een vervolg wordt gegeven aan het schoonmaken.

De planning is als volgt:
Maandag 22 april – Tunnel Lage Trijnweg
Dinsdag en Woensdag 23 en 24 April – Tunnel Hoofdweg-Zuid
Maandag en Dinsdag 29 en 30 April – Tunnel Spijkster Oudedijk

Als het dan opgedroogd is gaan ze nog een coating aanbrengen tegen toekomstige graffiti. Dit gaat zonder grote verkeersmaatregelen dus daar zal weinig overlast van zijn. Voor het reinigen van de tunnels worden afsluitingen en omleidingsroutes aangegeven met borden en verkeersregelaars.

Nanco Nanninga

Dorpsagenda