Leefbaarheidsfonds Spijk update maart 2024

Beste allemaal,

woensdagavond 20 maart hebben we overleg gehad met Antea en de dorpencoördinator van gemeente Het Hogeland.

Antea heeft op onze prioriteitenlijst een haalbaarheidscheck gedaan, met name op het tijdspad. Daarmee zijn bij een aantal projecten wat vraagtekens gezet over de haalbaarheid binnen de termijnen voor vergunningen en aanbestedingen.

Daarnaast is een tweede onzekerheid uitgesproken. Die onzekerheid betreft de hoogte van het bedrag dat voor Spijk beschikbaar komt. Onderweg in het proces zijn er nog meer dorpen meegenomen en mogelijk komt Schiermonnikoog er ook bij, dat hangt er vanaf waar de aanlanding gaat plaatsvinden. Daarnaast is het niet duidelijk hoe de verdeling van het geld wordt geregeld; ieder dorp evenveel? Berekening naar grootte van een dorp? Berekening naar mate van overlast? Het kan alle kanten nog op. Als dorp hebben we in de bijeenkomsten ons best gedaan om een gedragen lijst op te stellen met een totaalbedrag van 7,5 miljoen euro. Dit is gelukt en dat hebben we met elkaar erg goed gedaan. Helaas lijkt het erop dat we dit bedrag naar beneden moeten bijstellen.

Dit betekent dat we nog eens kritisch naar de lijst hebben gekeken en zeker ook naar de kosten. Duidelijk was wel dat Antea soms een hoger bedrag heeft berekend dan wij hebben ingediend, daar zit dus nog wel speling in. Het is niet ondenkbaar dat een aantal zaken van onze 1e prioriteitenlijst alsnog verschuift naar de volgende ronde (op basis van het tijdspad qua vergunningen/ aanbesteding, op basis van prioriteit) of mogelijk naar een andere pot met geld. We hebben in ieder geval heel goed kunnen aangeven dat het gezondheidscentrum een enorme prioriteit heeft en dat dat niet mag sneuvelen van onze lijst. En mogelijk stuurt Antea een aangepaste lijst in naar het ministerie om, gecombineerd met de lijsten van andere dorpen, in ieder geval eerst aan te geven dat er voldoende ideeën zijn en dat die ook vanuit het dorp zijn ontstaan en niet door de gemeente zijn aangedragen.

Via onze aparte mailbox vragen we nog een aantal indieners van ideeën om de stand van zaken mbt uitwerking, tijdspad etc helder in beeld te krijgen.

Voel je vrij om ons alvast een update te sturen via de email voordat je bericht van ons ontvangt. Dit kan op mailadres: projectenlfspijk@gmail.com

Joke Arends
Projectgroep Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk

Dorpsagenda