Dorpsbelangen nieuws januari 2020

Dorpsvisie “Kiek op Spiek”
Halverwege deze maand komt het bestuur van Dorpsbelangen en de leden van het agendateam met Jolanda Dijkhuis en Edwin Broekman samen om tot een definitief document te komen. Er zal uiteindelijk een papieren en digitale versie gemaakt gaan worden.

Project KV380 / Tennet  (hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Eemshaven)
In januari zijn wij uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen ze graag  kennismaken en een toelichting geven op de stand van zaken. Enkele bestuursleden zullen hier heen gaan.

Dorpsagenda overleg 2020
Vrijdag 28 februari zal er weer een dorpsagenda overleg georganiseerd worden. Deze bijeenkomst is opgezet met als doel om alle agenda’s van de diverse verenigingen en clubjes die Spijk rijk is, met elkaar door te nemen. Zo houden we elkaar op de hoogte en proberen we dubbele planningen zoveel mogelijk uit te sluiten. Tevens zouden we graag met elkaar willen brainstormen over “Spijksterdag (voorheen Gastendag) 2021” De “vaste groep” mensen zal hiervoor nog uitgenodigd worden. Wilt u ook meedenken over “Spijksterdag 2021”, dan bent u van harte welkom!
Locatie: MFC Spijk, Nesweg 1.
Tijd: 19.30 uur

Tocht om de Noord 2020
Datum: 26 en 27 september 2020
Onderwerp: Oorlog en Vrijheid, 75 jaar bevrijding.
Binnenkort is er een bijeenkomst waar een delegatie van het bestuur heen zal gaan.

Veilig Verkeer Spijk

  • De 30 kilometer matrix borden zullen op 19 februari geplaatst worden. De borden worden nu steeds 4 weken opgehangen in plaats van 2 weken.
  • Tevens zullen wij binnenkort samenkomen met Veilig Verkeer Nederland. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en schuift u graag (met enkele buurtbewoners) aan, laat het ons dan weten.
  • Dorpsbelangen heeft momenteel 30 km-zone stickers (voor op bv uw container) in zijn bezit. Deze zijn gratis te verkrijgen. Voor belangstelling kunt u ons mailen.

Feestweek 2020
Eind deze maand zal de feestweekcommissie voor het eerst bij elkaar zitten om het programma van de feestweek vorm te geven. Momenteel bestaat de commissie uit: Jannie Pijper, Gea Reitsema en Sabine van der Ploeg. Mocht je ook zin hebben om deze commissie te komen versterken, neem dan contact met ze op. De feestweek zal georganiseerd worden van 2 juni t/m 7 juni 2020

Inwonersinitiatief hondenspeelveld
Vanuit het dorp is er een initiatief om een hondenspeelveld te creëren achter de sportvelden (Willem de Merodelaan) Steun je dit initiatief en zou je graag willen meedenken in het realiseren hiervan? Dan kan je contact opnemen met Sandra Drenth:  sandradrenth73@gmail.com
Klik hier voor meer info

Nieuws vanuit het bestuur
We mogen het jaar 2020 in gaan met een voltallig bestuur.

Kitty Wiersema                    voorzitter
Monique Kats                      secretaris                              dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon                            penningmeester
Jannie Pijper                         bestuurslid
Freddy Hoogland                bestuurslid
Gea Reitsema                      bestuurslid
Cor Bouma                           bestuurslid
Hinnie Hofman                    bestuurslid
Nanco Nanninga                 bestuurslid

Dorpsagenda