Nieuwjaars update Bewoners Belangen Eerst (BBE) Oostpolder

Allereerst wensen wij jullie een gezond, voorspoedig en vooral ook leefbaar 2024 (en verder)!

BBE is een samenwerkingsverband van de Dorpsbelangen Oudeschip en Spijk. Wij zijn de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven. In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten. In onze flyers van juni en november 2023 hebben we jullie geïnformeerd over ontwikkelingen in de Oostpolder. Hieronder staat een aantal vervolgactiviteiten.

Datum en Activiteit
06-11-2023 – Overleg BBB fractie Provinciale Staten Groningen
21-11-2023 – BBE-Informatieavond voor bewoners Spijk
07-11-2023 – Gesprek BBB fractie, gedeputeerde Schmaal Provinciehuis Groningen
23-11-2023 – BBE-Informatieavond voor bewoners Oudeschip
07-11-2023 – Uitzending Hart van Nederland late editie.
30-11-2023 – 2e Informatieavond ‘Hogere waarden geluid’ in ‘Nijlicht’ Eemshaven
08-11-2023 – Statenvergadering: heeft besloten over de plan MER en Structuurvisie
01-12-2023 – Overleg ged. Schmaal, weth. Dijkhuis en mw. Fennema Diggelschip Oudeschip.
09-11-2023 – Interview RTV Noord over vangnetregeling
08-12-2023 – Overleg gemeente Eemsdelta stand van zaken ontwikkelingen Oostpolder
10-11-2023 – Lunch interview Radio Eemsdelta
15-12-2023 – Ambtelijk overleg BBE – Projectgroep Oostpolder
13-11-2023 – Interview Dagblad van het Noorden bewoners Heuvelderij en Oudeschip
09-01-2024 – Opinieartikel in DvhN:
10-01-2024 – ‘Scheuren in vertrouwen bewoners Oostpolder’

Op onze website: www.bbe-oostpolder.nl is hierover meer te vinden. Ook liggen o.a. het ‘Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder’ en bijbehorend ‘Project-MER’ (milieueffectrapport) ter inzage. Op https://hetdigitalediggelschip.nl/online-leestafel onder ‘Terinzagelegging’ kunnen jullie de documenten vinden. Tot en met 31 januari 2024 kunnen hier zienswijzen op worden gegeven. Dat gaan we als Dorpsbelangen Oudeschip en Spijk zeker doen! De plannen over onder meer de bebouwing: de hoogtes, het percentage van te bebouwen oppervlak, de afstanden tot de bewoning e.d. baren ons grote zorgen. Daarnaast is het besluit ‘Hogere waarden geluid’ de bewoners van Oudeschip en omgeving erg rauw op het dak gevallen.

Wij organiseren binnenkort weer een tweetal bewonersavonden: Op 22 januari a.s. in Dorpshuis ‘Diggelschip’ in Oudeschip en op 23 januari a.s. in het ‘Spiekhoes’ in Spijk. Beide avonden beginnen om 19.30 uur, de inloop is vanaf 19.15 uur. Wij nodigen jullie nadrukkelijk uit weer met ons in gesprek te gaan. Jullie inbreng willen we graag meenemen in onze zienswijze op de plannen. Wij maken jullie ook attent op aflevering 4 ‘Scheuren in de samenleving’ van de 4-delige NTR-serie ‘De aarde beeft’. Aflevering 4 wordt op 2 februari a.s. om 20.30 uur uitgezonden op NPO2. De Oostpolder en BBE komen daarin ook aan bod in woord en beeld.
e-mail:  bbe.oostpolder@gmail.com telefoon: Jaap Kap – 06 21204646 en Ab Reitsma – 06 10251026

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat onze omgeving leefbaar is en blijft! 

Bewoners Belangen Eerst

Aanverwante artikelen in categorie: Oostpolder

foto: Linda Scheltens Oostpolder december 2023

Dorpsagenda