Kennismaken met BBE

BBE is een samenwerkingsverband tussen de Dorpsbelangen Oudeschip en Spijk. BBE is de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven. In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten.

De Milieu Effect Rapportage (MER) Oostpolder ligt ter visie van 1 juni tot en met 12 juli 2023 op de gemeentehuizen van het Hogeland en Eemsdelta en op het provinciehuis van Groningen. Via de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9920.SVOostpolder-ON01/d_NL.IMRO.9920.SVOostpolder-ON01.html zijn de plannen ook online te raadplegen. De provincie biedt onafhankelijke ondersteuning aan om de MER te begrijpen, te beoordelen en er (eventueel) op te reageren. Dit aanbod waarderen we uiteraard. Als BBE zullen wij daar in ieder geval gebruik van maken; maar het staat iedereen uiteraard vrij om dit ook zelfstandig te doen.

De besluiten van de MER hebben een grote impact op onze leefomgeving. De trein dendert maar door. Tot dusver werd er niets concreet gedaan met onze inbreng. De invulling van de Oostpolder lijkt allang bepaald. BBE wil concrete en bindende afspraken maken met relevante betrokkenen (o.a. met de provincie Groningen, de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta, Groningen Seaports) over:
A – ALTERNATIEVEN ONDERZOEK voor de locatie(s)
B – BEPERKEN OVERLAST bijv. door transpondersystemen op windmolens
C – COMPENSATIE OMWONENDEN 2% jaarlijkse omzet industrie in fonds
D – DUIDELIJKE SPELREGELS over minimale afstanden, bouwhoogtes e.d.
E – EERLIJKE UITKOOPREGELING de vangnetregeling is niet adequaat

Meer informatie is te vinden op onze website: https://www.bbe-oostpolder.nl/. U kunt ook via de volgende links: https://oudeschip.nl/, https://www.spijk.net en https://hetdigitalediggelschip.nl/ de ontwikkelingen in de Eemshaven/Oostpolder volgen.

Contact kunt u opnemen op de volgende manieren:
• Email : bbe.oostpolder@gmail.com
• Mobiel: Jaap Kap (Oudeschip) – 06 21204646 en Ab Reitsma (Spijk) – 06 10251026
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat onze omgeving leefbaar is en blijft!

Ab Reitsma

Dorpsagenda