Dorpsbelangen nieuws december 2023

Beste lezers,

Het is hoognodig tijd voor een update vanuit het bestuur van stichting Dorpsbelangen Spijk. Want er gebeurt veel, niet altijd direct zichtbaar, maar we zijn wel intensief bezig voor Spijk. Hieronder een opsomming van de diverse items.

Nieuw bestuurslid
Als bestuur van st. Dorpsbelangen Spijk zijn wij blij en verheugd met het toetreden van Elsbeth Tebbes als algemeen bestuurslid. Wat begon aan het begin van de avond met een bezoek aan een reguliere vergadering, eindigde aan het eind van de avond met de toezegging dat zij zich graag wilde inzetten voor de leefbaarheid en verbinding in Spijk.
Helaas hebben we (nog) geen reactie mogen ontvangen voor een geschikte ruimte voor onze goederen.

Miljoenenjacht / Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk
Twee weken van keihard werken, vergaderen, rondbellen, ideeën en offertes verzamelen, flyers rondbrengen, alles nog een keer weer nalopen en verzendgereed maken, om voor Spijk een aantal mooie wensen te kunnen vervullen. Immers, we hebben als Dorpsbelangen al een paar jaar gestreden om de lasten (lees, bouw en overlast van Industrie in de Eemshaven en Oostpolder) te compenseren met de lusten. Eindelijk diende zich nu de mogelijkheid aan en we hebben er met velen uit Spijk voor gezeten om er wat van te maken. (Een uitgebreidere versie is onlangs al op Spijk.net verschenen)

Jubilea muziekvereniging CBS en voetbalclub Poolster
Vanuit het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk is er aandacht besteed aan beide jubilea middels een financiële bijdrage. Wat hebben we genoten van het muzikale deel en de inleidende woorden bij ieder stuk. Ook de afterparty was een succes. De voetballers en overige sporters hebben een schitterend onderkomen gekregen op sportpark Oldencate. Menig drankje zal hier in de toekomst worden genuttigd.

Insectenhotels
Vanuit het project Jong/Goud van de gemeente Eemsdelta zijn er na de zomer een aantal insectenhotels geleverd. Door particuliere inzet en de mannen van het “Spieksterbos” zijn de insectenhotels op meerdere locaties in het dorp geplaatst.

Onderhoud 4 Tunnelbakken N33
Eind oktober 2023 heeft het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk een “brief op poten” naar de gemeente Eemsdelta en Rijkswaterstaat verzonden waarin hen te verstaan werd gegeven, onmiddellijk te beginnen met groot onderhoud van de 4 tunnelbakken onder de N33. (Immers, we zijn er al ruim 8 jaar mee bezig.) Zoniet, dan zou op kort termijn grootschalig de diverse media in kennis worden gesteld van grote nalatigheid door beide partijen, die daarmee de veiligheid van de Spijksters veronachtzamen. En dat was de stap die hoognodig was, want op het moment van schrijven zijn er inmiddels al diverse lampen vervangen, kapjes hersteld, offertes uitgebracht voor het schoonspuiten van de wanden, datums worden geprikt voor de diverse werkzaamheden en ga zo maar door. Het begin is er en we blijven als bestuur erg waakzaam v.w.b. de rest van de gebreken. (waterlekkende tunnelwanden en gaten in het wegdek) Wordt vervolgd.

Veiligheid N33
Rijkswaterstaat heeft regelmatig overleg met het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk en de overige dorpen, alsmede met de inwoners van Spijk en overige dorpen en de direct betrokkenen v.w.b. de veiligheid en de aanpassingen in de N33. Dit geldt voor het traject Appingedam- Eemshaven. Dit om de komende jaren te overbruggen voor er sprake kan zijn van een verdubbeling. RWS wil de N33 op dit weggedeelte veiliger maken voor de korte termijn. Wij houden u op de hoogte. Zes december is er weer het volgende overleg.

Huurwoningen Acantus
Acantus gaat op zeer korte termijn 12 nieuwe levensloopbestendige woningen bouwen op locatie Hoge Akkers. Mede het aandringen door het bestuur van Dorpsbelangen Spijk bij Acantus en bij de politiek van de gemeente Eemsdelta, lijkt dit ook te resulteren dat de 9 woningen op locatie “De Kamp” aansluitend kunnen worden gebouwd.

Woningen locatie de Borgstee en Fiepko Coolman
Met belangstellenden voor nieuwe woningen op locatie “de Borgstee” en locatie “Fiepko Coolman” is er opnieuw een overleg geweest. Wethouder Usmany en haar beleidsteam hebben tekst en uitleg gegeven. Als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk en de werkgroep wonen, blijven we er wel de nodige druk op uitoefenen. De gemeente Eemsdelta gaat binnenkort op Spijk.net een uitleg geven over de laatste stand van zaken.

Ontwikkelingen Zorgcentrum
De ontwikkelingen m.b.t. een nieuw zorgcentrum liggen nog steeds bij betrokken partijen. Wat is wel en niet haalbaar. Navraag bij betrokken partijen leert dat men nog steeds verder wil met dit project. Wij kunnen momenteel alleen de vinger aan de pols houden v.w.b. de voortgang.

BBE/ Oostpolder
Vanuit een afzonderlijke werkgroep (BBE) worden de ontwikkelingen in de Eemshaven en de Oostpolder op de voet gevolgd. We willen zoveel mogelijk inspraak en brengen dit bij de diverse overheden onder de aandacht. Dat we niet alleen de lasten, maar ook graag van de lusten willen meeprofiteren. Want er komt veel op ons af qua industrie- met geluid-, verkeer- en verlichtingsoverlast.
BBE heeft de afgelopen maanden stevig aan de weg getimmerd en goede ingangen gevonden bij de politieke partijen en het Provinciebestuur. Een aantal ingebrachte zaken kunnen inmiddels als winstpunten worden beschouwd, waar omwonenden mee verder kunnen. Door het werk van BBE te ondersteunen, te helpen en bij presentaties aanwezig te zijn kunnen we hen laten zien dat het ons in Spijk menens is. Voor we het weten baden we in het licht, vergaan we van het geluid en raast het verkeer door het dorp. Meer nieuws m.b.t. BBE / Oostpolder kunt u lezen op Spijk.net

Spieksterbos en Vogelkijkwand
Zodra het weer het toelaat en de fa. Borg tijd heeft, wordt het hoofdpad in het Spieksterbos op enigerlei wijze verstevigd cq verhard. En, de vogelkijkwand en wat er bij hoort, zullen worden aangelegd achter de voetbalvelden van Poolster. Zo komen alle natuurgenieters ruim aan bod.

Dorpsagenda Overleg
Op 9 november 2023 hebben diverse afgevaardigden van clubs en verenigingen de onderlinge agenda’s weer afgestemd. In een prettige sfeer werden veel onderwerpen die Spijk aangaan besproken. Alle data en evenementen zijn terug te vinden op Spijk.net. De jaarmarkt vindt plaats op 25 mei 2024 en de feestweek van 27 mei t/m 2 juni 2024.

Algemene ledenvergadering
In oktober was er een algemene ledenvergadering gepland. Als bestuur willen we ons namelijk graag verantwoorden voor alle geleverde diensten en de financiën. Met de komst van de Miljoenenjacht / Projecten Leefbaarheidsfonds Spijk hebben wij besloten de algemene ledenvergadering te laten vervallen, om zo tijd in te ruimen voor het andere project. Immers, dit project stond onder een enorme tijdsdruk. De algemene ledenvergadering staat nu gepland voor januari of februari 2024. Dat is tevens mijn laatste vergadering als voorzitter van st Dorpsbelangen Spijk.

Dorpsvisie “Kiek op Spiek”
Onze dorpsvisie is alweer een aantal jaren oud en hoognodig aan een herziening toe. Wij hebben het voornemen om “Kiek op Spiek” grondig onder de handen te nemen, aangepaste teksten, hier en daar nieuwe foto’s en toekomstbestendig te maken. Al met al is er na de totstandkoming van de dorpsvisie best wel veel gerealiseerd en er staat nog veel meer te gebeuren.

Nieuwe bewegwijzeringsborden
Vanuit het dorp kwam het voorstel om de zwaar verouderde groen/witte smalle bewegwijzeringsbordjes te vervangen door nieuwe en moderne. En met juiste weergave van alle (nieuwe) locaties. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in Spijk en met dit initiatief willen we Spijk nog meer up-to-date te maken. We hopen in eerste instantie met gelden vanuit de miljoenenjacht dit te kunnen realiseren.
.
NIEUWE BESTUURSLEDEN DORPSBELANGEN GEZOCHT
Nog steeds is het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Binnen het bestuur zijn we het erover eens dat als er geen nieuwe bestuursleden zich aandienen, het moeilijk is en blijft ons op deze wijze onze bestuurstaken uit te oefenen. In december is onze eerstvolgende bestuursvergadering gepland. Heb je interesse, geef dit dan aan bij een van de bestuursleden.

De dorpsvisie nog even nalezen? Klik hier

Thema’s Dorpsvisie
Contactpersonen
Wonen-Nanco en Monique Kats
Groen & Recreëren-Hinnie & Monique (project ommetje)
Verkeer & Veiligheid-Nina

Donateur worden? Dat kan! Graag zelfs
Als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk behartigen wij de belangen van de Spijksters. Ons doel is om samen met de inwoners ons dorp leefbaar te houden. Leefbaar in de zin van, het dorp actief houden, het dorp gezond houden voor nu en in de toekomst, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat mensen hier kunnen en willen (blijven) wonen. Stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het dorp. Contacten leggen met andere verenigingen en samen zorgen voor reuring in het dorp.
Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het algemeen mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd.
Overweeg je om donateur te worden maar ben je er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier 

Jannie Pijper – Buitengebied
Elsbeth Tebbes – Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel,
Nina Mertens – Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
Reyer Gerritsen-Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Joke Arends – Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord
Nanco Nanninga – Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg,
De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad
Aafke Dijkman – Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel

Spijkster vlaggen
Er zijn weer nieuwe vlaggen van goede kwaliteit aangekocht. Klein formaat: €35,- groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Jannie Pijper, Tweehuizerweg 5.Tel. 06-30064324. Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084 T.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga voorzitter
Aafke Dijkman secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon penningmeester
Jannie Pijper bestuurslid (ledenadministratie)
Reyer Gerritsen bestuurslid
Elsbeth Tebbes bestuurslid
Nina Mertens bestuurslid (ledenadministratie/ NL Doet / Schoon Spijk, dorpsbudget)
Joke Arends bestuurslid (dorpsbudget)

met vriendelijke groet,
en mede namens alle bestuursleden,

Nanco Nanninga

Dorpsagenda