Dorpsbelangen Spijk is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk is dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Waarom? Omdat we Spijk als kerndorp leefbaar willen houden. En dat gaat niet vanzelf.
Wie wil zichzelf uitdagen om het dorp beter te leren kennen. Wie wil graag netwerken met mede Spijksters, vertegenwoordigers van clubs en verenigingen, met wethouders en leden van de gemeenteraad Eemsdelta. Door kennisvergaring en nieuwe bestuurlijke ervaring bouw je ondertussen aan een mooie CV, die je misschien bij een huidige of toekomstige werkgever kunt gebruiken. Mocht je geen deel uit willen maken van het bestuur, maar zou je je wel graag willen inzetten voor een bepaald project, dan is dat natuurlijk ook meer dan welkom.Zo zijn er al een aantal vrijwilligers erg druk met een aantal belangrijke projecten. (Eemshaven/Oostpolder, Waterstofleiding)

Schroom niet en bezoek een van onze vergaderingen op proef. Komende dinsdag 17 oktober om 19:30 uur in het Spiekhoe is het eerst volgende overleg weer gepland.

De afgelopen maanden zijn er diverse personen benaderd en zijn er meerdere oproepen gedaan om toe te treden tot het bestuur. Om alle ontwikkelingen in Spijk en omgeving een juiste plaats te geven hebben we echt meer bestuursleden nodig. Immers ook mijn functie als voorzitter komt vacant. Gelukkig hebben we onlangs Reyer Gerritsen alvast bereid gevonden toe te treden tot het bestuur.

Ook commissieleden voor bijvoorbeeld de jaarmarkt, feestweek, 4 mei herdenking, enz .zijn meer dan welkom. Een aantal Spijkster commissies zijn inmiddels aan het leeglopen.
Bedenk wel, dat als er geen actieve bestuur- en of commissieleden zijn, er weinig meer wordt georganiseerd in Spijk.

Hieronder een overzicht waar we ons als bestuursleden en een aantal enthousiaste vrijwilligers mee bezighouden en bezig gehouden hebben. Dit om Spijk Leefbaar te houden en te verbinden. Niet in ons eigen belang, maar voor het belang van Spijk, haar inwoners, de infrastructuur en onze mooie omgeving. Als voorzitter van het bestuur heb ik geprobeerd alles zo goed mogelijk en geordend bij elkaar te zetten.

-Verantwoordelijk voor de uitvoering van de Dorpsvisie: Op dit moment de onderwerpen Wonen, Verkeer en Veiligheid en Groen en recreëren. De invulling van het terrein de Borgstee en Fiepco Coolman, alsmede de Kamp en Hoge Akkers hebben hoge prioriteit. Coördinatie ontwikkeling van een nieuw Zorgcentrum (Nije Riep)
-Verantwoordelijk voor het Dorpsbudget en Dorpsagenda. Organiseren dodenherdenking/ 4 mei i.s.m Oranjevereniging
-Groot onderhoud van de 4 tunnels onder de N33
-Het faciliteren van de mannen van het “Spiekster Bos” en onderhoud park Havenweg/ Nesweg
-Mede verantwoordelijk voor de Feestweek, de Jaarmarkt, Gastendag-Spieksterdag, intocht Sint en de 5 jaarlijkse Tentfeest
-Actieve samenwerking met clubs en verenigingen in Spijk alsmede met de wethouders en fracties gemeenteraad Eemsdelta.
-Actieve samenwerking met ambtenaren van de Provincie Groningen. (project dubbele dijk, projectontwikkeling Eemshaven/ Oostpolder))
-Het bijwonen van diverse projecten met betrekking tot in/ op of rond Spijk, zoals zonneparken Nooitgedacht en Spijksterriet, Leefbaarheid Lage Trijnweg, herinrichting Hoofdweg Noord, Veiligheid N33, Energietransitie, waterstof leidingnetwerk, Tennet 380 Kv, nieuwe verlichting ‘t Loug, dorpsversiering en Priegeldorp.
-Samen met overige verenigingen het incidenteel organiseren van NL doet, Tocht om de Noord, lichtjestocht Kerst 2023.
-Samen met st Oude Groninger kerken en overige partijen de herinrichting van het kerkeiland
-Spijk.net voorzien van diverse updates en verzoeken Spijk aangaande.
-Vanuit het bewonersinitiatief de ingediende initiatieven ondersteunen en draagvlak creëren. Zoals vogelkijkwand, ommetje, verharden pad Spieksterbos

Als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk zijn we ons aan het beraden hoe wij verder moeten. Het is voor ons onmogelijk om, op de gevoerde wijze, aan alle projecten deel te blijven nemen. Maar waar we onze stem niet laten horen, hebben we zeker geen invloed in de procesgang.

Het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk is dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Voor meer informatie neem contact op met een van de bestuursleden of mail naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Met vriendelijke groet, mede namens,

Jannie Pijper
Henk Pilon (penningmeester)
Joke Arends
Aafke Dijkman (secretaris)
Nina Mertens
Reyer Gerritsen

Nanco Nanninga
(voorzitter st Dorpsbelangen Spijk)

Dorpsagenda