Dorpsbelangen nieuws juni 2024

Feestweek
Poehee! We hebben de feestweek weer achter de rug. Een dikke week vol met activiteiten voor jong en oud. Een aantal activiteiten zoals de puzzeltocht en jaarmarkt had wat hinder van een regenbui maar van alle activiteiten hebben we van deelnemers en van de kersverse feestweekcommissie de feedback gehad dat het zeer geslaagd was. De verschillende verslagen hebt u al op Spijk.net voorbij zien komen. Prachtig versierde straten, qua activiteiten voor ieder wat wils, een mooie opkomst bij alle activiteiten en de sfeer zat er goed in. Complimenten aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen aan het invullen van al die activiteiten tijdens de feestweek. Zo maken we er met elkaar een week VOOR en DOOR Spieksters van. Namens alle betrokken verenigingen en commissies hopen we dat u ervan heeft genoten!
Wilt u volgend jaar meehelpen met één of meerdere activiteiten meldt u zich dan graag aan via Dorpsbelangenspijk@hotmail.nl.

Tunnels
Ondanks dat hij voorzitter Dorpsbelangen af is, blijft Nanco Nanninga zich als een pitbull vastbijten in het oplossen van de problemen met de tunnels. Zoals u inmiddels heeft kunnen zien: de aanhouder wint. De tunnels zijn schoon gemaakt, wat een verschil! Nu is het nog zaak dat partijen de defecten repareren en het wegdek hersteld wordt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dorpsbudget
Voor het jaar 2024 is nog dorpsbudget beschikbaar. Er zijn tot nu toe bijdragen hieruit toegekend aan onderdelen van de feestweek, de vogelkijkwand en er is een aanvraag voor een bijdrage voor Priegeldörp die nog behandeld moet worden. Via het mailadres dorpsbudgetspijk@gmail.com kunt u de spelregels en een aanvraagformulier opvragen.

Dorpsagenda overleg en jaarvergadering
Op dinsdag 24 september organiseert Dorpsbelangen weer een dorpsagenda overleg. We nodige alle verenigingen en clubs van harte uit om hier met elkaar de agenda’s naast elkaar te leggen zodat we elkaar zo min mogelijk in de weg zitten qua planning maar ook om te onderzoeken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Het vinden van vrijwilligers is immers voor alle clubs een lastige zaak.
Het dorpsagendaoverleg begint om 19:00uur in het Spiekhoes. Aansluitend kunnen andere belangstellenden aansluiten om vanaf 20:00uur de jaarvergadering van Dorpsbelangen bij te wonen.

Tot zover het laatste nieuws van Dorpsbelangen en tevens de laatste nieuwsbrief van mijn hand. Na 4 leerzame en leuke jaren als bestuurslid neem ik afscheid van Stichting Dorpsbelangen en wie weet wat voor vrijwilligersklus er weer op mijn pad komt. Hartelijk dank voor alle leuke contacten die ik als bestuurslid met u heb gehad. Onderaan vindt u de huidige bezetting van het bestuur en de (globale) verdeling van taken. Zoals u ziet is ook in het bestuur van Dorpsbelangen dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Meld u hiervoor graag aan via dorpsbelangenspijk@hotmail.nl.

(Interim) voorzitter: Elsbeth Tebbens
Secretaris: Aafke Dijkman-Keizer
Penningmeester: Henk Pilon
Lid: Jannie Pijper (vlaggen en ledenadministratie)
Lid: Reyer Gerritsen (dorpsbudget, ledenadministratie)

Namens st. Dorpsbelangen Spijk
Nina Mertens

Dorpsagenda