Donateursgelden Dorpsbelangen Spijk

Jaarlijks worden de donateursgelden voor St Dorpsbelangen Spijk in de maand oktober/ november geïnd. Zo ook dit jaar. Voor de mensen die hun donateursgeld via automatische incasso betalen zal dit ook zo blijven. Mocht u uw donatie willen verhogen? Wat ons betreft graag. Ook de kosten van wat wij organiseren zijn in de loop der jaren behoorlijk gestegen. En weet, al wat wij voor Spijk doen is onbetaald en geheel vrijwillig.

Bij deze willen we de donateurs die nog steeds contant betalen nogmaals ter overweging geven om over te gaan naar betaling via automatische incasso.

Geen donateur, laat het ons weten en wij komen bij u langs. Meer weten? Stuur een mail met uw vragen naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk

Dorpsagenda