Verslag verkeersschouw Spijk

Vanuit de dorpsvisie “Kiek op Spiek” worden, zoals u regelmatig kunt lezen, stapsgewijs diverse zaken die wij als dorpsgenoten belangrijk vinden opgepakt. Verkeer werd, net als bijvoorbeeld wonen en recreëren, als belangrijk aangegeven. Een aantal dorpsgenoten heeft eerder aangegeven mee te willen denken over dit thema of ze hebben in de achterliggende periode bepaalde verkeersknelpunten aangedragen.

Met deze verzameling van punten zijn we met klein groepje betrokken dorpsgenoten samen met een verkeerskundige van de gemeente Eemsdelta en de gebiedsregisseur voor Spijk, Edwin Broekman, op de fiets gestapt. Omdat we als werkgroep verkeer heel erg blij waren dat deze afspraak na diverse ‘obstakels’ zoals – daar is tie weer- corona, nu dan echt gepland werd, kreeg onze gebiedsregisseur een speciaal voor dit doel prachtig versierde fiets te leen. Mogelijk hebt u hem gezien en zich afgevraagd wat er te vieren viel? Het was weliswaar een gezellige avond en het weer kon niet beter, maar we hebben geen feestje gevierd. We hebben ons met hele serieuze zaken beziggehouden. Namelijk verkeersveiligheid in Spijk.

Er zijn heel veel punten aan bod geweest. Belangrijke punten waren:

Hoofdweg Noord. De brug/ Duiker die daar ligt bij het kruispunt Tweehuizerweg is afgekeurd en moet vervangen worden. Deze plannen hiervoor worden in september in de gemeenteraad behandeld. Als daar geen bijzonderheden uit voortkomen zou dit project in de loop van 2023 gestart kunnen worden. Aansluitend heeft men plannen om het kruispunt aan te pakken om o.a. hard rijden tegen te gaan. De ideeën hierover worden door Thomas Pastoor met omwonenden besproken. Afgeleide van dit punt is de omleiding die vrachtverkeer en bussen moeten volgen. Reden te meer om dit punt structureel aan te pakken. In het hele dorp wordt immers hinder ondervonden van de neveneffecten. De gemeente zal in ieder geval (nog eens) extra aandacht vragen bij Arriva voor hard rijden langs deze omleidingsroute door het dorp.

Kruispunt Grote Dijkstraat/ Hoofdweg Noord ( bij Bartelds) is meegenomen in een subsidieaanvraag bij de provincie.

Hetzelfde geldt voor het kruispunt Hoofdweg Zuid/ Tuinbouwweg. Het is voor beide kruispunten het idee om deze met (nieuwe) gekleurde vlakken en belijning te updaten en daarmee meer alertheid van weggebruikers te vragen. Dit kruispunt en de uitgang uit de tunnel is tevens vaak genoemd als onveilig voor schoolgaande kinderen op de fiets. Een aangepaste vormgeving van het binnenrijden van de bebouwde kom en belijning op de weg zal hieraan bijdragen. In de gehele gemeente Eemsdelta wil men op termijn eenzelfde soort “entree” van de bebouwde kommen realiseren. Daarmee zou het duidelijker moeten zijn dat men een bebouwde kom binnenrijdt en dat men snelheid moet minderen.

Er is ook gesproken over deze “entrees” van ons dorp. De veelbesproken drie tunnels zijn lek, het wegdek niet best en vies. Kortom, iedereen is het er wel over eens dat deze tunnels naast technisch niet in orde ook vreselijk ontsierend zijn als je ons dorp binnenrijdt. Het is echter op dit moment voor ons nog onduidelijk wat er het eerst en het laatst aan gedaan kan worden. Om de verlichting te vervangen- wat door de gemeente gedaan zou kunnen worden- moet eerst de lekkage door Rijkswaterstaat aangepakt worden. Om de tunnels te reinigen moet eerst de elektra op orde zijn en het structureel oplossen van het wegdek heeft geen zin als de lekkage niet opgelost is. En zo is dit een puzzel waarvan wij gevraagd hebben of de gemeente deze in samenspraak met Rijkswaterstaat kan oplossen.

Lage Trijnweg/ Egd weg. Hier is hard rijden mede door sluipverkeer een punt. Vanuit de verkeersdeskundige zijn ideeën gepresenteerd om dit op te kunnen lossen. Deze ideeën worden nu door Ab Reitsma besproken met aanwonenden en als iedereen zich erin kan vinden zullen er verdere afspraken gemaakt worden over de aanpak.

Naast bovenstaande punten worden gemelde zaken als scheve/onoverzichtelijk kruising Ubbenasingel/Nesweg, weg van rechts Kluft naar de Willem de Mérodelaan, overstekende fietsers aan de Egd weg aangepakt door het (her) plaatsen van waarschuwingsborden. Het plaatsen van deze borden kan – mits e.e.a. op voorraad is- hopelijk nog voor de vakantie gedaan worden.

De opsomming hierboven is niet volledig maar vanwege de leesbaarheid van dit stuk hebben zowel de gebiedsregisseur als wij vanuit Dorpsbelangen ervoor gekozen om aan de melder of melders van een aantal andere zaken een persoonlijke terugkoppeling te geven via e-mail of telefoon. Dit is inmiddels voor zover bekend bij alle gemelde punten gedaan of zal in de komende dagen gedaan worden. Heeft u iets gemeld maar nog geen reactie ontvangen, stuur dan even een mailtje aan dorpsbelangenspijk@hotmail.com.

Niet alles kan, sommige dingen kosten extra tijd door allerlei oorzaken (neem alleen al de gestegen prijzen voor bouwmaterialen) en voor andere zaken lopen subsidietrajecten tussen gemeente en provincie. Voor alle ingebrachte punten is echter serieus aandacht, zoals we gemerkt hebben tijdens onze verkeersschouw. Namens Dorpsbelangen en de mensen die zich betrokken voelen bij dit onderwerp en zich daarom hiervoor ingezet hebben een Dankjewel aan Edwin Broekman (gebiedsregisseur) en de verkeersdeskundigen van de gemeente dat zij, op een avond en zelfs op de verjaardag van één van de aanwezigen, de moeite hebben willen nemen onze zorgen aan te horen en het willen voeren van een constructief gesprek hierover. We blijven in verschillende samenstellingen met elkaar in contact over de besproken zaken.

Mocht u dringende en plotselinge onveilige situaties aantreffen in uw omgeving dan is het advies deze te melden via de website van de gemeente Eemsdelta. https://www.eemsdelta.nl/iets-melden . De ervaring leert dat deze meldingen snel wordt opgepakt en er is sprake van een goede terugkoppeling.

Namens Stichting Dorpsbelangen Spijk
Hinnie Hofman en Nina Mertens

Dorpsagenda