Ruim 120 oud Spiekster aangemeld voor Spijksterdag

Nog een krappe week te gaan en het is zover.

Op 10 juni openen we om 09.30 uur de deuren van het Spiekhoes om iedereen te verwelkomen op de Spijksterdag. Ruim 120 oud Spieksters hebben zich aangemeld om deze dag mee te beleven. Dit aantal zijn we heel blij mee.

Na de opening is volop de gelegenheid om bij te praten. Een aantal mensen hebben elkaar in geen jaren gezien. Hoe is het met iedereen. Waar wonen we allemaal. Tijdens dit moment zal “Job oet Spiek” de aanwezigen vermaken met zijn veelal Gronings repertoire.

Na de middaglunch krijgen de deelnemers een routeboekje uitgereikt over de middenstand van vroeger en nu.145 panden hebben we gevonden waar in het verleden en nu bedrijvigheid is gevestigd. Kerken, scholen en molen zijn ook meegenomen. In het routeboekje staat aangegeven waar ook naar binnen kan worden gelopen.

Vroeger was het over het algemeen zo dat waar je woonde, je daar ook werkte en ook je boodschappen daar deed. Eén voorwaarde was wel dat je dat deed bij geloofsgenoten. Door de jaren heen is dat behoorlijk veranderd. Er is nu nog één kerk en één school. Veel boodschappen worden online besteld of uit de omgeving gehaald. Gelukkig beschikken we in Spijk over goede voorzieningen zoals een supermarkt, basisonderwijs, een apotheekhoudend huisarts, multi functioneel centrum (Spiekhoes) en sportaccommodaties.

Hoe zag dat dorpsleven er vroeger uit. Iedereen kende elkaar en men wist ook veel van elkaar. Een aantal anekdotes.

Kleermaker Wopke Ausma, klein van stuk, woonachtig aan “Wopkes padje”, zal zich verbaasd hebben hoe het er nu aan toe gaat in Spijk. Nog nauwelijks bekomen van de schrik bij de geboorte van zijn eerste kind toen de niet Spijkster huisarts en die de familie verder ook niet kende hem wegstuurde uit de kraamkamer waarop Wopke de legendarische woorden sprak: “Ik de vader van het kind zou niet bij de bevalling mogen zijn”. Dit gaat niet gebeuren.

Willem Nienhuis vishandelaar aan de Spaarbankweg was ook krantenbezorger van de Provinciale Groninger Courant. Spijk zou Spijk niet zijn als op dit soort mensen die overal aan de deur kwamen een lied werd gemaakt. Veelal op een wijze van een psalm of gezang.
Zo was er een lied op Willem Nienhuis. Een aantal regels hieruit:

“Rust mijn ziel Willen Nainhoes is keuning, Hal Keulenweg is zien gebied, Honderd Provincioalen, hai kent ze alle en vergeet ze niet”.

Komt een klant binnen bij schoenmaker Harm Nienhuis aan de Achteromweg. Deze mevrouw zegt tegen Nienhuis “Ik heb heurd dat ie mien man precies kennen nao proaten” . “‘ k Wol dat ik dat kon” zegt Nienhuis. Hij kon dat ook wel maar durfde dat niet uit angst deze mevrouw als klant te verliezen.

Spaarbank Spijk had in de dertiger jaren een lustrum te vieren. Ter gelegenheid daarvan werd een avond georganiseerd in de openbare school in het ’t Loug. Naast alle notabelen uit het dorp waren ook veel middenstanders aanwezig. De hoofdonderwijzer had bedacht wie de mooiste voordracht kon houden over het lied:

“Kent gij het land der zee ontrukt,
Door ‘d arbeid van een voorgeslacht
Dat nooit verwonnen heeft gebukt
Of hief zich op met grote kracht
Dat land bekend aan het verste strand
Is ’t ons zo dierbaar Nederland”

Als slotzin mocht niet ontbreken

Ik heb gezegd.

De prijs die men kon winnen was “een ziedje spek”. Wie uiteindelijk heeft gewonnen is niet bekend maar de rivaliteit was groot. De dominee was voor dat het begon er al van overtuigd dat hij won. Hij moest immers elke zondag voordragen in de kerk. Voordragen waren de Spijksters goed in en zo vonden ze elkaar.

Na de wandelroutes, die ook met de bus zijn te volgen, hopen we rond 16.30 uur weer in het Spiekhoes te zijn. Daar zijn de hele middag activiteiten voor jong en oud. Schminken, een goochelaar, springkussen voor de kinderen en binnen vertoning van oude Spiekster dorpsfilms. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door het orkest van Theo Uil.

Het avondprogramma begint om 20:00 uur met een optreden van Jan Henk de Groot, aansluitend zal Duo Flex de avond verzorgen. Het avondprogramma wordt aangeboden door het bestuur van het Spiekhoes in verband met de opening van het Spiekhoes op 21 april j.l.

Wij hopen alle Spieksters te ontmoeten op onze Spijksterdag.

Namens de commissie Spijksterdag
Thomas Pastoor

Dorpsagenda