Samen ‘afvallen’ naar 100 kilo

Nu weegt het restafval per inwoner 165 kilo in de gemeente Delfzijl. Doel is om dit terug te brengen naar 100 kg per persoon in 2020. Wethouder IJzebrand Rijzebol legt uit waarom, hoe we dit samen kunnen doen en met welke vijf acties de gemeente de afvalinzameling vergemakkelijkt.

Van Afval Naar Grondstof
“Eigenlijk zit ons huishoudelijk afval vol grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden”, legt wethouder Rijzebol uit. “Vandaar dat het Rijk het programma VANG heeft opgesteld. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. Door ons afval beter te scheiden, kunnen we de grondstoffen eenvoudiger opnieuw gebruiken. Hierdoor daalt de hoeveelheid restafval die naar de verbrandingsoven gaat. Verbranden kost geld en hergebruiken levert geld op. Met het programma VANG streven we naar hergebruik van ons afval van 65% naar 75% en willen we het restafval per inwoner terugbrengen van 165 naar 100 kilo. Zo werken we tegelijk aan het milieuvriendelijker maken van onze gemeente. De winst zit ‘m vooral door GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), oud papier, textiel en glas uit ons restafval te houden. Deze afvalsoorten zijn goed opnieuw te gebruiken als grondstoffen. Zij brengen het gewicht van het restafval gelijk een stuk omlaag. Om die afvalscheiding voor alle inwoners mogelijk en/of gemakkelijker te maken, verbetert de gemeente de huidige manier van afvalinzameling. We zitten nu volop in de voorbereiding, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van onze inwoners. Volgend voorjaar beginnen we met de eerste acties. Samen met onze afvalverwerker Omrin starten we dan de campagne: ‘Van Afval Naar Grondstof – Samen halen we alles eruit’. We zorgen ervoor dat onze inwoners voldoende informatie hebben over de juiste manier van afval scheiden en wanneer de invoering van de vijf acties plaatsvindt.”

Vijf acties: wat gaat er veranderen?
“In onze gemeente kiezen we bewust voor een afvalbeleid, dat gebaseerd is op samenwerking en solidariteit. We zouden het aantal kilo’s per huishouden bij kunnen houden, zodat je betaalt voor je eigen hoeveelheid afval. Dat is niet alleen een erg duur systeem, het is ook kwetsbaar. Ik denk dat het zwerfafval erdoor toeneemt. Toch krijgt ieder adres in de laagbouw straks een nieuwe grijze en groene container met een chip. Deze chip is gekoppeld aan het adres en niet aan persoonlijke gegevens. Dit is dus niet om het afval per huishouden te wegen, maar om de zogenoemde ‘wilde containers’ uit te sluiten. Dat zijn de extra containers die ook aangeboden worden, maar niet bij een adres horen. Alle oude grijze containers van de laagbouw worden straks gebruikt als papiercontainers. Ieder laagbouw-adres heeft na de zomer van 2020 drie containers: GFT, rest-afval en oud papier. En dat is niet alles. We gaan nog meer acties organiseren om het inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken hun afval beter te scheiden.

Flatbewoners krijgen een gerecycled Biobakje, zodat ze niet met ieder blaadje sla of theezakje naar beneden hoeven. Bij de flats komen ook GFT-containers te staan. Groente- Fruit- en Tuinafval is vrij zwaar, dus dit levert al gauw kilo’s winst op. Ook zwaar zijn: Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel. Daar is de afkorting BEST voor bedacht. Inwoners kunnen volgend jaar zelf aangeven of ze de BEST-tas willen hebben. Daar kunnen ze deze afvalsoorten in doen. De BEST-tas zamelen we twee keer per jaar in.”

Samenwerken voor een beter resultaat
“Naast een betere scheiding van afvalstoffen door onze inwoners, scheidt onze afvalverwerker Omrin het afval (onder andere plastic, drankenkartons en metalen) ook achteraf. Ook dit telt mee om op 100 kg restafval per persoon te komen. Ik heb die machine aan het werk gezien. Het is onvoorstelbaar hoe dat apparaat bijvoorbeeld melkpakken verwerkt. Die pakken hebben een sluiting van plastic, een soort aluminium binnenkant en de buitenkant is van papier. De machine haalt dat perfect uit elkaar. Onvoorstelbaar! Helaas is dat met andere soorten grondstoffen minder goed mogelijk. Oud papier wordt bijvoorbeeld kletsnat en moet daarom apart ingezameld worden. Uiteraard blijven de verenigingen, scholen en kerken bij de oudpapierinzameling betrokken. Sowieso werken we graag samen met onze inwoners. Hoe eensgezinder en beter we samenwerken, des te groter het resultaat! Dit komt niet alleen ons milieu ten goede, maar ook onze portemonnee. De afvalstoffenheffing is kostendekkend. Doen we niks en blijven we zoveel afval verbranden als nu, dan gaan de kosten omhoog. Het verbranden van afval wordt namelijk steeds hoger belast. Lukt het ons om het afval beter te scheiden, dan gaan de kosten in ieder geval niet omhoog of zullen zelfs dalen. Mocht dit laatste zo zijn, dan komt dit ten gunste van onze inwoners en gaat de afvalstoffenheffing omlaag.

Planning
De introductie van de BEST-tas staat volgend voorjaar als eerste gepland, gevolgd door de uitreiking van de Biobakjes en het plaatsen van GFT-containers bij de hoogbouw. Na de zomer worden de grijze en groene containers bij de laagbouw vervangen door nieuwe containers met een chip. Hun huidige grijze container krijgt een nieuw leven als papiercontainer.

Wethouder IJzebrand Rijzebol toont een van de gerecyclede papiercontainers. In de zomer van 2020 krijgen alle laagbouwadressen een nieuwe grijze en groene container. Hun oude grijze container wordt een oud-papiercontainer.

uit gemeenteberichten week 46

afvalbeleidsplan 2018-2025 PDF