College stemt in met bouw sportaccomodatie Spijk

College stemt in met de bouw van een nieuwe sportaccommodatie op sportcomplex Oldencate in Spijk
Het college heeft onlangs ingestemd met de realisatie van een nieuw (binnensport)accommodatie en de aanpak van de directe buitenruimte op sportcomplex Oldencate in Spijk. Op het sportpark staat momenteel een gymzaal die Kindcentrum ‘t Maar overdag gebruikt voor het bewegingsonderwijs en in de avonduren door lokale sportverenigingen wordt gebruikt. Naast de gymzaal staat een sportvoorziening voor V.V.Poolster, bestaande uit kleedruimten en een sportkantine. Indien de gemeenteraad in het najaar ook instemt met de plannen, komt op het sportpark één nieuw aardbevingsbestendige huisvesting voor zowel de sportvoorziening, als de nieuwe gymzaal.

Toekomstbestendig
Wethouder Jan Menninga: “Het plan voor sportcomplex Oldencate is een unieke kans deze sportaccommodatie toekomstbestendig te maken. Met het realiseren van een nieuwe sportaccommodatie, wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de fysieke leefomgeving en leefbaarheid van het gebied. En omdat het een sportcomplex is, levert het ook een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en de gezondheid van de inwoners in Spijk.”

Planning
De gemeenteraad van Eemsdelta neemt in het najaar een besluit over de plannen voor het nieuwe sportcomplex. Indien de raad akkoord gaat, organiseert de gemeente daarna een bijeenkomst voor alle belangstellenden over het nieuwe sportcomplex. Volgens de huidige planning start nog dit jaar de bouw van de nieuwe accommodatie. De oude accommodatie zal in gebruik blijven tot de nieuwe gereed is.

Cofinanciering
De bouw van de nieuwe (binnensport)accommodatie wordt mogelijk gemaakt dankzij een cofinanciering vanuit het Nationaal Programma Groningen en V.V. Poolster.

Gemeente Eemsdelta

Dorpsagenda