Het vervolg … Bewoners Belangen Eerst (BBE) Oostpolder

BBE is een samenwerkingsverband van de Dorpsbelangen Oudeschip en Spijk. Wij zijn de belangenbehartiger voor omwonenden en de gesprekspartner voor overheden en bedrijfsleven.    ​In de uitbreidingsplannen voor de Eemshaven/Oostpolder dienen eerst de belangen van omwonenden concreet ingevuld te worden. We willen vooraf duidelijkheid over de balans tussen lusten en lasten. In onze flyer van juni 2023 bent u geïnformeerd over ontwikkelingen in de Oostpolder. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Hieronder ziet u een greep uit onze activiteiten:   

Datum en Activiteit
07-06-2023–Persbericht in Trouw
28-09-2023–Opiniestuk Dagblad van het Noorden over de vangnetregeling
22-06 2023–Bijeenkomst BBE en Statenfracties Provinciehuis Groningen
02-10-2023–2e keer overleg BBB over MER + vangnet-regeling (1e keer in juni 2023)
07-07 2023–Gesprek Groningen Seaports
03-10-2023–Bijeenkomst “Hoge waarden geluid” in Diggelschip te Oudeschip
12-07-2023–Zienswijzen Milieu Effect Rapportage ontwikkeling Oostpolder ingediend
04-10-2023–2e keer inspreken gemeenteraad Het Hogeland
06-09-2023–1e keer Praten met de Staten Provinciehuis Groningen
11-10-2023–2e keer Praten met de Staten Provinciehuis Groningen
19-09-2023–Overleg met fractie EDE gemeente Eemsdelta
18-10-2023–1e keer inspreken Provinciale Staten van Groningen + bijwonen vergadering
27-09-2023–1e keer inspreken gemeenteraad Het Hogeland
18-10-2023–Bijwonen gemeenteraad Eemsdelta (in mei 2023 ingesproken

Op onze website: https://www.bbe-oostpolder.nl/ kunt u hier meer over vinden. Voor het eind van het jaar wil de provincie de Project-MER en een Provinciaal Inpassingsplan ter inzage leggen. Dit is de  basis voor de feitelijke inrichting van de Oostpolder. Als BBE ervaren we dat de stem en de belangen van de bewoners nog steeds worden genegeerd. We zijn echter blij dat een groeiend aantal politici achter ons staat. Zij onderschrijven dat de participatie en communicatie vanuit de projectgroep Oostpolder tekort schiet. Ook vinden zij de vangnetregeling oneerlijk en willen zij dat BBE snel één gespreks-/onderhandelingspartner krijgt.

E-mailadres:  bbe.oostpolder@gmail.com  
Telefoon: Jaap Kap – 06 21204646 en Ab Reitsma – 06 10251026

 

✂ – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – ✂ – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – ✂
BBE wil bindende afspraken maken over o.a. (1) het beperken van (geluid/licht) overlast, (2) een compensatiefonds voor omwonenden, (3) duidelijke spelregels voor nieuwe industrie/bedrijven en (4) een eerlijke uitkoopregeling. Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie. Beantwoord daarom onderstaande vragen en laat het strookje achter bij ’t Diggelschip of PLUS Vandaag Buist. U kunt het ook mailen. Met uw suggesties kunnen we ons nog beter manifesteren. Hartelijk dank alvast.

Welke zaken zou u graag geregeld zien voor omwonenden? ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Heeft u nog andere vragen/opmerkingen? ………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Naam, adres en handtekening
………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ab Reitsma   

foto: Linda Scheltens Oostpolder 15 mei 2020

 

Dorpsagenda