Opening mfc Spijk met nieuwe naam Spiekhoes

Spiekhoes
Vandaag is ons dorpshuis, ook wel bekend als MFC door de twee wethouders Jan Menninga en Hans Ronde geopend. Zij openden het dorpshuis officieel door de nieuwe naam op de gevel te onthullen. Zoals al eerder geschreven, is de nieuwe naam verzonnen op een inloopavond in 2021. Uiteindelijk stond deze naam in een top 5 van nieuwe namen. In een online en offline verkiezing is uiteindelijk Spiekhoes als winnaar uit de bus gekomen.

2 Speeches van 2 voorzitters
Een opening is geen opening zonder speeches. Zo vertelde de voorzitter van het Spiekhoes bijzonder trots te zijn op de vele vrijwilligers die voor- en achter de schermen druk zijn geweest met plannen maken, uitvoeren en het bemannen van de bar. Maar liefst 5.000 uur aan vrijwilligers werk zit in de realisatie van Spiekhoes. Ook bedankte Jan den Boer de vele sponsoren en organisaties die financieel of in natura hebben bijgedragen. In het bijzonder noemde hij daarbij: Nationaal Programma Groningen, Programma Locatiegerichte aanpak – provincie, Elk dorp een duurzaam dak – gemeente, Elk dorp een duurzaam dak – Kansrijk Groningen, Schoten Kammingafonds, Oranjefonds, VSBfonds, SNS Eemsmondfonds, Rabobank Groninger Land. Namens dorpsbelangen heeft Nanco Nanninga Spijk ook hartelijk gefeliciteerd met het verbouwde en vernieuwde dorpshuis. We mogen hartstikke trots zijn dat we dit in Spijk samen voor elkaar gebokst hebben. Het is in geld niet uit te drukken hoeveel tijd hier gezamenlijk in gestoken is. Nanco bedankte ook gemeente Eemsdelta in het bijzonder voor de financiering en ondersteuning. Hij sloot ten slotte af met de wens dat alle clubs en verenigingen in Spijk nog veel gebruik mogen maken van het Spiekhoes.

Twee wethouders onthulden de naam!
Uiteindelijk was het aan wethouders Hans Ronde en Jan Menninga om een aantal linten door te knippen, waardoor het doek viel dat om de letters gewikkeld was. Met iedereen die aanwezig was, werd samen geproost op de nieuwe naam: Spiekhoes. Daarna werden er hapjes en drankjes geserveerd in de Kweldezaal, de voormalige kerk, en stond Job oet Spiek op het podium met zowel Groninger als Nederlandstalige liedjes. Op moment van schrijven, klinken Jobs liedjes nog uit de spiekers, en zal het vast en zeker nog lang onrustig blijven in het Spiekhoes.

Tot ziens in ’t Spiekhoes!


Groeten van het MFC-bestuur

Jan den Boer (voorzitter & bouwcommissie)
Johnny Sikkema (penningmeester & activiteitencommissie)
Henk Stinissen (notulist & bouwcommissie)
Klaas Kooistra (secretaris & bouwcommissie)
Mathilde Lievers (stylingcommissie)
Piet Wiersema (bouwcommissie)
Ab Reitsma (styling, communicatie en bouwcommissie)
Kim van Zwol (communicatie)

Foto’s Linda Scheltens:

Dorpsagenda