Dorpsbelangen nieuws april 2023

Hierbij een update vanuit het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk. Het heeft even geduurd, maar ook nu weer voldoende oude en nieuwe wetenswaardigheden. En wij wensen jullie alvast fijne Paasdagen toe.

Zonnepark Nooitgedacht
Samen met de inwoners van Nooitgedacht heeft st Dorpsbelangen Spijk zich twee jaar ingezet om het beoogde zonnepark Nooitgedacht (12 hectare zonnepanelen) tegen te houden. Niet omdat wij tegen zonnepanelen zijn, maar wel vanwege de gekozen locatie, de wijze waarop de energiemaatschappij draagvlak probeerde te creëren en het niet meer kunnen gebruiken van goede landbouwgronden. Op 14 maart is er door het college van B&W besloten geen medewerking te verlenen aan een nadere uitwerking van het zonnepark. (tekst is bijgevoegd) Echter dit is nog niet het definitieve einde van het zonnepark, maar wel een stap in de goede richting met dit besluit.
“Op 6 februari 2023 ontvingen wij uw brief mede naar aanleiding van het overleg wat is gevoerd op 19 januari 2023 omtrent het voorziene zonnepark Nooitgedacht. De brief die u heeft gestuurd is namens bewoners, maar ook namens Dorpsbelangen Spijk. Het college van B&W heeft op basis van de informatie die door initiatiefnemer is ingediend op 14 maart besloten geen medewerking te verlenen aan de nadere uitwerking en realisatie van zonnepark Nooitgedacht. Uw brief is meegewogen in besluitvorming. In de bijlage kunt u lezen op welke gronden dit besluit is genomen.”

N33
Op woensdag 22 maart is er een overleg geweest met een afvaardiging van de provincie Groningen en Rijkswaterstaat. Ook dorpsbelangen Losdorp was aanwezig. Het onderwerp was de onveilige situatie op de N33 tussen Holwierde en de Eemshaven. Het betreft de 6 aansluitingen over een afstand van 7 kilometer. RWS wil graag uit de omgeving horen hoe het in de dorpen wordt ervaren. Er is 6,2 miljoen euro beschikbaar om de Noordelijke deel van de N33 aan te pakken. Wij hebben tijdens dit gesprek nogmaals te kennen gegeven dat de huidige staat van de vier tunnelbakken bij Spijk meer dan te wensen overlaat. Er komen nog een aantal vervolgsessies waar ook alle inwoners hun mening kunnen geven cq inspraak mogen doen. RWS zou graag het aantal aansluitingen op dit weggedeelte willen verminderen. Mocht je nu zelf al suggesties hebben, laat het ons dan weten op dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Bezoek Dorpen Wethouders
Op dinsdag 14 maart bezochten de dorpen wethouders Menninga en Ronde en gebiedsregisseur Broekman een reguliere vergadering van st Dorpsbelangen Spijk. Als extra gasten waren de voorzitters van het MFC, Poolster en PKN Spijk/ Losdorp ook uitgenodigd. Alle drie de organisaties waren middels een afgevaardigde vertegenwoordigd. In een geanimeerd gesprek kwamen alle onderwerpen aan bod die ons allen bezighouden. Zoals: De investeringen die de gemeente besteed aan het dorp Spijk uit de diverse budgetten, de nieuwe verlichting in ‘t Loug, het zonnepark Nooitgedacht, een mogelijk nieuwe zorglocatie, verkeer en veiligheid, de vieze en lekkende tunnels, de beoogde nieuwe woningen en al wat meer speelt en leeft op dit moment. st DBS stelt het op prijs dat de dorpen wethouders zich zo open stellen voor het wel en wee in Spijk (en overige dorpen)

Feestweek Spijk
Vanaf donderdag 1 juni t/m zaterdag 10 juni vindt de jaarlijkse feestweek weer plaats in Spijk. De voorbereidingen in de diverse commissies zijn in volle gang. De week staat in het teken van Verbinding of Verbinden. Dit thema werd unaniem gekozen tijdens de dorpsagenda bijeenkomst. Doet u mee met uw straat of woning door te verbinden? Wat staat er onder andere op het programma: Bingo, muziek met Ancora en Jannes, Jaarmarkt, Lustrumconcert CBS met Erwin de Vries, Kerk-schuurdienst, sterrit, de alleskunner en natuurlijk, na jaren van afwezigheid, de “Spijksterdag”. U wordt van alle en ook van nog niet genoemde evenementen via Spijk.net op de hoogte gehouden. Misschien een reden om ook een Spijkster Vlag te bestellen of te kopen om mee te dragen aan de verbondenheid in Spijk? Bestellen kan op dorpsbelangenspijk@hotmail.nl Vlaggen kunnen ook opgehaald worden bij Jannie Pijper aan de Tweehuizerweg 5.

Ontwikkelingen Eemshaven/Oostpolder
Als u de locale media goed in de gaten houdt, leest en hoort u dat er veel (nieuwe) ontwikkelingen plaatsvinden in de Eemshaven en de nabij gelegen Oostpolder. En dat gaat ons zeker niet ongemerkt voorbij. Overlast van geluid, licht en verkeer zullen ons ten deel vallen. Lasten zullen we ongetwijfeld veel ervaren en de lusten zullen er naar verwachting niet zijn. Om toch inspraak te hebben is er een ad-hoc werkgroep gevormd die zich op dit moment intensief inzet, samen met dorpsbelangen Oudeschip, om er voor Spijk en omgeving het meest positieve uit te halen.

Straat- en Individuele prijs Kerstverlichting 2022
Ietwat laat maar toch vermeldenswaardig is het feit dat de straatprijs van € 100,- i.v.m. de Kerstverlichting is uitgereikt aan de bewoners van de Lage Trijnweg. Voor de familie Swijghuizen aan de Zwarteweg, fam Wit aan de Alberdaweg en fam Zwiers van Hoofdweg Noord zijn bedragen van € 50,-, € 40,- en € 30,- uitgereikt.

Bestuursnieuws
Helaas heeft Hinnie Hofman om persoonlijke redenen moeten besluiten te stoppen met haar bestuurstaken voor st Dorpsbelangen Spijk. Ruim drie jaar heeft zij zich vol enthousiasme ingezet om Spijk leefbaar, verkeersveilig en groen te houden. Wel heeft ze aangegeven de 4 mei herdenking en de Sinterklaasintocht te willen blijven verzorgen. HINNIE BEDANKT. En dan gaan we weer op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wie???
Zowel oud bestuurslid Monique Kats als Hinnie gaan nog lopende projecten onder hun beheer afronden.

Dorpsvisie
De papieren versie van de Dorpsvisie “Kiek op Spiek” zal dit jaar een update krijgen. De dorpsvisie nog even nalezen? Klik hier

Thema’s & contactpersonen
Wonen: Nanco
Groen & Recreëren: Hinnie & Monique
Verkeer & Veiligheid: Hinnie & Nina

Donateur worden? Dat kan! Graag zelfs
Als bestuur van st Dorpsbelangen Spijk behartigen wij de belangen van de Spijksters. Ons doel is om samen met de inwoners ons dorp leefbaar te houden. Leefbaar in de zin van, het dorp actief houden, het dorp gezond houden voor nu en in de toekomst, zodat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en dat mensen hier kunnen en willen (blijven) wonen. Stimuleren van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het dorp. Contacten leggen met andere verenigingen en samen zorgen voor reuring in het dorp.

Nog geen donateur maar wel interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het algemeen mailadres. Informatie wordt u dan toegestuurd. Overweeg je om donateur te worden maar ben je er nog niet helemaal uit wat wij allemaal doen voor het dorp, klik dan hier. Mocht je een wijziging door willen geven? Dit kan per mail of via je wijkcontactpersoon.

Jannie Pijper: Buitengebied
Vacant: Achteromweg, Kleine Dijkstraat, Ubbenasingel,
Nina Mertens: Alberdaweg, De Kluft, Nesweg, Willem de Mérodelaan
Vacant: Tuinbouwweg, Havenweg, Redger, Vlasakker
Joke Arends: Mevr. E. Dijkhuizenlaan, Jonker, Hoofdweg Noord
Aafke Dijkman: Boterweg, Hoge Akkers, Hoofdweg Zuid, Parklaan, ’t Loug, Westersingel
Nanco Nanninga: Grote Dijkstraat, Kerkpad, Kerspelpad, Melkweg, Ripperdaweg, Spaarbankweg, Zwarteweg, De Kamp, Mr. Cornelis G. Cremerpad

Spijkster vlaggen
De Spijkster vlaggen zijn te bestellen!
Klein formaat: €35,- Groot formaat €55,- Verkrijgbaar bij Jannie Pijper, Tweehuizerweg 5.Tel. 06-30064324. Het bedrag overmaken kan ook. Dit kan op bankrekeningnummer: NL52RABO0374501084 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen Spijk

Bestuur Stichting Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga-voorzitter
Aafke Dijkman-secretaris dorpsbelangenspijk@hotmail.nl
Henk Pilon-penningmeester
Jannie Pijper-bestuurslid (ledenadministratie)
Vacant-bestuurslid
Vacant-bestuurslid (sinterklaascommissie)
Nina Mertens-bestuurslid (ledenadministratie/ NL Doet / Schoon Spijk, dorpsbudget)
Joke Arends-bestuurslid (dorpsbudget)

Mede namens alle bestuurs- en commissieleden,

met een Vrolijke Paasgroet,

Nanco Nanninga

Dorpsagenda