Activiteiten op de Dubbele Dijk

Graag informeren we u over de activiteiten die de komende twee maanden op de Dubbele Dijk plaats vinden.

Vanaf maandag 3 april vinden werkzaamheden plaats voor onderzoek naar klei uit de zeedijk
Onder regie van Waterschap Noorderzijlvest starten maandag 3 april werkzaamheden voor een serie proeven op klei van de Dubbele Dijk. Deze voert het waterschap uit om te bepalen snel klei wegslijt door golven of stroming (erosiebestendigheid). Ook wordt onderzocht hoe sterk de klei is die diep binnen in een dijk zit (kleikern). Deze onderzoeken voert het waterschap uit bij de plek waar de nieuwe getijdenduiker wordt aangelegd.

Benodigd materieel wordt aangevoerd via de onderhoudsweg vanuit de Eemhaven
Geo-data specialist Fugro en aannemer de Olde, in opdracht van onderzoeksinstituut Deltares, voeren voor dit onderzoek werkzaamheden uit. Het materieel voor de proeven wordt aan- en afgevoerd over de onderhoudsweg vanaf de Eemshaven. Dit betekent dat wel activiteit zichtbaar is, maar geen extra vervoersbewegingen via Nieuwstad plaats gaan vinden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Waterschap Noorderzijlvest
Heeft u vragen over het onderzoek? Of ervaart u tijdens deze onderzoeken mogelijk overlast? Neem dan contact op met Technisch Manager Jan Willem Nieuwenhuis via j.w.nieuwenhuis@noorderzijlvest.nl / 06-52051184 of Projectleider Kees de Jong via k.dejong@noorderzijlvest.nl / 06-52051141 van Waterschap Noorderzijlvest.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem NieuwenhuisTechnisch Manager Waterschap Noorderzijlvest
Kees de JongProjectleider onderzoek erodeerbaarheid klei Waterschap Noorderzijlvest
Robert WickerOmgevingsmanager provincie Groningen

Dorpsagenda